Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE
IN SWEDISH

VIDEO LIFE – Om kamerans destabiliserande funktion i DV-eran: Emily Fahlén

Video Life

Booklet och leporello: "Video Life"

Essän presenteras inom ramen för ett omfattande digitaliseringsprojekt i vilket analoga och digitala videoband i Filmforms arkiv har migrerats och vissa restaurerats digitalt. Projektet har genomförts under 2022–2023 med Återstartsstöd från Statens kulturråd. Essän omfattar i synnerhet den så kallade ”DV-eran”, från 1990-talet fram till det digitala skiftet runt 2010. Ur detta rika material har tre konstnärskap hamnat i fokus essän: Axel Petersén, Annika Ström och Annika Eriksson. Texten rör sig i spänningsfältet mellan den filmande konstnären, människorna som filmas och teknologin. Med stöd av konstnärernas egna kommentarer och reflektioner kring sina verk och processer, behandlar den växlingar mellan dominans och underkastelse.

Filmform 1950–2020

Omslag: "Filmform 1950-2020"

Omslag: "Filmform 1950-2020"

Jubileumsantologin Filmform 1950–2020 med fördjupande texter vrider och vänder på Filmforms ständigt växande samling av konstnärers rörliga bilder. I antologin återfinns essäer, återpublicerade artiklar från organisationens långa historia liksom texter över samtliga Filmformpristagare mellan åren 1995-2020.

Medverkande författare: Lars Gustaf Andersson, Dagmar Brunow, Iréne Berggren, Eivor Burbeck, Lena Essling, Emily Fahlén, Martin Grennberger, Rut Hillarp, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Helena Holmberg, Joa Ljungberg, Edi Muka, Monica Nieckels, Björn Norberg, Gunnel Pettersson, Jimmy Pettersson, Ingrid Ryberg, Patrik Sjöberg, John Sundholm, Daniel A. Swarthnas, Malin Wahlberg, Kim West, Cecilia Widenheim och Ashik Zaman.
Form: Aron Kullander-Östling.

Light Years: Gunvor Nelson

Light Years

Omslag "Light Years"

A boxset containing a DVD with 4 films by Gunvor Nelson and a 125 page booklet by Julie Savelli.

Films included:
FOG PUMA 1967, 16 mm, color, 23 min (Nelson/Wiley)
FRAME LINE 1983-2014, 16 mm, B/W, 22 min
LIGHT YEARS 1987, 16 mm, color, 25 min
BEFORE NEED REDRESSED 1994, 16 mm, color, 40 min (Nelson/Wiley)

The Swedish-American artist Gunvor Nelson figures among the most important experimental filmmakers of her generation. Her work considerably influenced the New American Cinema at the end of the 1960s, as much by its themes (women, the body, memory, dreams) as by its formal investigations (animation, collage, found footage). The films and the essay contained in this box set reflect a half-century of evolution in media and technique. From her first experimental films made in California to her more recent Swedish films and video, material fictions joyously exalt in a fireworks of sensations.

Includes a 124-page book of interviews and critical articles by Julie Savelli, lecturer in film studies at the University of Montpellier.

Die moderne Stadt: Film essays on the new urbanity of the 1950s and 60s. Edited by Ralph Eue and Florian Wüst

Die moderne Stadt

Omslag: "Die moderne Stadt"

In keeping with the “Neues Bauen” of the 1920s, the modernisation of the European metropolis after 1945 aimed to create better living conditions for the working population. Housing space was in short supply everywhere. Industrial mass production and consumer culture confronted people and their social relationships with enormous changes. The medium of film served as a means both to promote the urban and transportation models “of tomorrow,” and to lend expression to critiques of the rationalization of everyday life. This selection of documentary and experimental short films offers a unique historical glimpse into the controversy over the modern city.

Call to Mind: Gunvor Nelson

Omslag: "Call to Mind" (Blu-ray)

Omslag: "Call to Mind"

Filmform ger ut en Blu-ray med fyra verk av konstnären och experimentfilmaren Gunvor Nelson samt tillhörande katalog med texter av Astrid Söderbergh Widding, Susanne Skog, Steve Anker och John Sundholm.

Call to Mind innehåller filmerna MY NAME IS OONA (1969), TIME BEING (1991) och RED SHIFT (1984), en trilogi med familjen som tema. TRUE TO LIFE (2006) fungerar som en fristående kommentar till de övriga filmerna. Gunvor Nelsons verk har visats på Moderna Museet i Stockholm, MoMA i New York och andra prestigefulla institutioner, cinematek och festivaler. Nelson (f 1931) har under åren skapat ett trettiotal filmer och videoverk varav många finns i Filmforms distributionskatalog.

IN SWEDISH

Die Filme: Peter Weiss

Peter Weiss - Die Filme DVD

Omslag: "Peter Weiss - Die Filme"

På 50-talet gjorde Peter Weiss tolv kort- och två långfilmer. De utgör en historisk fond för författarens eget språk, präglat av ett nervöst sökande efter nya uttrycksformer från måleri mot litteratur. Weiss experimenterar mellan genrer, han utforskar avantgardets gränser, växlar mellan psykoanalytiska speglingar och socialt intresse, mellan surrealistiskt collage och engagerad realism. Vid slutet av detta sökande väntar avskedet från filmen och författarens blixtsnabba utveckling mot en av Tysklands viktigaste intellektuella. Med pjäserna “Die Ermittlung” och “Viet Nam Diskurs” gav han upphov till skandaler som siktade på en förändring av samhället. Den utgivna volymen erbjuder ett urval filmer som kommenteras av Harun Farocki.

Last Supper: Bigert & Bergström

Last Supper

Omslag: "Last Supper"

A documentary film by Bigert & Bergström on the history of the practice of allowing prisoners who are about to be executed to have a final meal of their choosing. Comes in a specially designed metal container, accompanied by a 40-page booklet.

The last supper has been given to prisoners facing the death penalty as long as the punishment has existed. The tradition stems from funeral rites where the deceased person was given food on his deathbed to protect him on his journey to the afterlife. Today, the ritual of giving the last supper to the condemned person has been detached from its origin, and can be perceived to be as absurd as the punishment it accompanies. Mats Bigert and Lars Bergström's film Last Supper focuses on the discrepancy between historical meaning and contemporary use of a tradition that has lost its connection with the past. The film mixes documentary material with sculptural installations and animated graphics. The main character is the former death row chef Brian Price, who reconstructs one of the 200 final meals that he prepared during his time as inmate in Huntsville State Prison, Texas, US. The film was shot during 2004 in the US, Philippines, Thailand, Japan, Kenya, South Africa and Sweden.

IN SWEDISH

Sex vågade livet (Magnificent Six)

Sex vågade livet/The Magnificent Six

Omslag: "Sex vågade livet/The Magnificent Six"

Ett kortfilmsprojekt i skärningspunkten mellan filmkonst, videokonst och konstfilm. Projektet hade som mål att sprida konstnärers filmer i klassiska filmfönster. Filmerna visades 2003 på Göteborg Filmfestival, Nordisk Panorama, Zita Folkets Bio, SVT samt gavs ut på DVD.

I Sex vågade livet ingår filmerna INBROTTET av Anna Selander och Malin Skjöld, MAKTEN ÄR DIN av Kent Tankred och Leif Elggren, VEM ÄR ZDENKO BUZEK? av Magnus Bärtås, NATTSÅNG av Lova Hamilton och Mia Olsson, SKALA 1:1 av Anders Boqvist och Timo Menke, MANNEN UTAN KVALITETER av Lars Arrhenius.

Filmerna i Sex vågade livet är väldigt olika och spänner över områden som animation, dokumentär och spelfilm. Sex vågade livet producerades av Filmform med stöd av Framtidens Kultur, Svenska Filminstitutet och Sveriges Television/Dokumentär/Kortfilm.