Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE
IN SWEDISH

VIDEO LIFE – Om kamerans destabiliserande funktion i DV-eran: Emily Fahlén

Video Life

Booklet och leporello: "Video Life"

Essän presenteras inom ramen för ett omfattande digitaliseringsprojekt i vilket analoga och digitala videoband i Filmforms arkiv har migrerats och vissa restaurerats digitalt. Projektet har genomförts under 2022–2023 med Återstartsstöd från Statens kulturråd. Essän omfattar i synnerhet den så kallade ”DV-eran”, från 1990-talet fram till det digitala skiftet runt 2010. Ur detta rika material har tre konstnärskap hamnat i fokus essän: Axel Petersén, Annika Ström och Annika Eriksson. Texten rör sig i spänningsfältet mellan den filmande konstnären, människorna som filmas och teknologin. Med stöd av konstnärernas egna kommentarer och reflektioner kring sina verk och processer, behandlar den växlingar mellan dominans och underkastelse.

Författare: Emily Fahlén
Översättning: Benjamin Wagner
Projektledning, digitalisering: Elsa Forsman & Tove Appelqvist
Redaktörer: Andreas Bertman & Anna-Karin Larsson
Grafisk form: Aron Kullander-Östling

Ett anslutande filmprogram med samma namn Video Life. Performativ realism från den svenska DV-eran 1995–2010 (och ett historiskt undantag) curaterad av Emily Fahlén med ett utökat urval av videoverk som kopplar till samma tematik visades 12 september 2023 på Filmform.

SHOW ALL ITEMS IN SHOP