Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE
IN SWEDISH

Staffan Lamm & Jyoti Mistry tilldelas Filmformpriset 2022

Foto: Ingela Håkansson Lamm / Heinrich Voelkel

Filmformpriset 2022 tilldelas filmskaparna Staffan Lamm och Jyoti Mistry. Två skilda konstnärskap som delar en stark övertygelse om filmens potential som verktyg för att både nå ny kunskap och samtidigt utmana dominerande historiska, sociala och politiska narrativ. I Mistrys och Lamms filmvärldar utforskas subjektiviteten och fantasin som frigörande kraft bortom kategoriseringar, utifrån en tro på filmen som ett språk med sin egen grammatik.

Prismotiveringen lyder:

”Dubbelpristagarna Staffan Lamm och Jyoti Mistry förenas av sitt intresse för arkivet i vid bemärkelse; deras filmer är ofta utforskningar av det förflutna med hjälp av de minnesbankar som våra filmarkiv liksom andra dokumentsamlingar utgör. De utnyttjar båda arkivet för forskningsarbeten, upptäcktsfärder till det förflutna och till mycket specifika sfärer som står i relation till deras eget sökande efter identitet; den lilla historien står alltid i ett spänningsförhållande till den stora historien.

Det må handla om det svenska folkhemmets hantering av de utanförstående som i Lamms fall, eller om apartheidsystemets och könssegregationens konsekvenser som hos Mistry. Från skilda positioner vad gäller geografi, generation, etnicitet och konstnärlig praktik kommer de två pristagarna till en komplexitet i uttrycket och en problematisering av historieskrivningen där deras verk försätts i dialog med varandra.”

– Filmforms styrelse

Staffan Lamm föddes 1937 i Stockholm och debuterade i filmsammanhang redan 1959 med huvudrollen i Peter Weiss långfilm Hägringen och de båda kom att göra flera samarbeten under 1960-talet. Lamm har därefter arbetat som regissör, filmfotograf, författare och skådespelare. Han är särskilt uppmärksammad för sina poetiska dokumentärfilmer där den egna, reflekterande rösten är ett bärande element. Uppväxten och föräldrarna – den progressive barnpsykologen Gustav Jonsson (Skå-Gustav) och psykoanalytikern Esther Lamm speglas i flera av Staffan Lamms filmer och i intresset för samhällets marginaliserade och missförstådda. Med känslig blick och glasklar gestaltning närmar han sig institutionaliseringarnas slutna värld med en vilja att komma bortom etiketter och diagnosticerande. I filmen Fotomanin (2006) skildrar Staffan Lamm hur hans morbror Göran som barn skickades iväg på mentalanstalt och morfaderns tvångsaktiga fotograferande som en känslomässig hantering av krisen. Den judiska erfarenheten med dess spår av assimilering och utsatthet, i Sverige liksom inom den egna familjen, är ett annat återkommande tema i Lamms verk. I Judagölen (1981) avtäcks ett bestialiskt mord på en judisk gårdfarihandlare i Småland och i berättelsen Sara (1999) skildras mötet med en förintelseöverlevare och tillika patient till Staffan Lamms moder. I Lamms filmvärld överbryggas gång på gång klyftan mellan det sjukliga och det normala, med en ständig öppenhet för det annorlunda och avvikande.

Jyoti Mistry föddes 1970 i Durban i Sydafrika och är verksam som konstnär, filmskapare och forskare. Hon är sedan 2018 baserad i Göteborg där hon vid sidan av sitt eget konstnärskap arbetar som professor i filmisk gestaltning på Akademi Valand. Mistry växte upp i Sydafrikas apartheidsystem under 1970- och 80-talet i en familj med indiska rötter. Dessa tidiga politiska erfarenheter kom att påverka hennes utblick och undersökningar av hegemoniska system, universalism och subjektivitetens villkor i en kolonial världsordning. I flera av Mistrys filmer används essäns form och varierande arkiv, både personliga och formella som ingångar för att omskapa och förskjuta olika former av ideologiskt laddade bilder. Därigenom ifrågasätts även den osynliggjorda koloniala maktpositionen och dess kunskapsproduktion. Denna typ av motbilder och minnespraktiker blir synliga i filmer som We Remember Differently (2004) om en intim mor- och dotterrelation liksom i When I Grow Up I Want To Be Black (2017). I detta tvåkanalsverk ses en svart man i ständig flykt från våld och fördrivning i en på samma gång hoppfull och frigörande framåtrörelse till poeten Kgafela oa Magogodis uppläsning av våldets och frihetens alfabet. Jyotyi Mistry har under åren bedrivit flera projekt inom konstnärlig forskning och undervisat på Amsterdam University of the Arts, Wits School of Arts i Johannesburg samt vid universiteten i New York, Wien och Addis Abeba.

Priset delas ut onsdagen den 30 november 2022 på Zita Folkets Bio i Stockholm och prissumman uppgår till 10 000 kr till vardera filmskapare.

Filmformpriset instiftades 1995 och har sedan dess tilldelats personer som varit särskilt betydelsefulla i att utveckla rörlig bild som konstnärligt medium. Tidigare Filmformpristagare är Annika Eriksson 2021, Loulou Cherinet 2020, Katarina Löfström 2019, Eric M Nilsson 2018, Claes Söderquist 2015, Maja Borg och Christine Ödlund 2010, Mats Hjelm 2006, Cecilia Lundqvist 2004, Kjartan Slettemark 2003, Petra Lindholm 2002, Ann-Sofi Sidén 2001, Magnus Wallin 2000, Olle Hedman och Gunvor Nelson 1996 samt Antonie Frank Grahamsdaughter 1995.

Filmforms styrelse består av Lars Gustaf Andersson (ordförande), Katarina Renman Claesson, Lena Essling och Hanna Ljungh och Giorgiana Zacchia.

IN SWEDISH

Gunvor Nelson 90 år!

Idag gratulerar vi Gunvor Nelson som fyller 90 år. Nelsons rika konstnärliga produktion finns fint beskriven av filmforskaren John Sundholm i den text som skrevs till Filmforms jubileumsantologi Filmform 1950–2020 i fjol och som även går att läsa digitalt i länken nedan. Grattis Gunvor!

Minnen nominated for EFA award 2021

Laurel, Candidate for EFA 2021

Honorable mentions to Kristin Johannessen, whose film Minnen (Memories) have been nominated to European Film Award EFA within the category Best Short Film at the Hamburg Short Film Festival.

The nomination reads as follows:

“And what remains? In Minnen, filmmaker Kristin Johannessen describes what it’s like to live with mental illness in a very personal documentary. She remembers her loneliness and fear. An entanglement of weird inferences and trains of thoughts simultaneously offer the possibility for an approach.”

MINNEN was chosen by the festival’s international jury comprised of Chuko Esiri (filmmaker born in Nigeria and raised in Lagos), Tasja Langenbach (artistic director of Videonale Bonn, Germany), Marcel Derek Ramsay (filmmaker and photographer, Switzerland), Nina Rodríguez (Head of Guanajuato International Film Festival, Germany/Mexico), Kirsten Tan (New York-based Singaporean filmmaker).

The film is now a candidate for a nomination in the category ‘European Short Film’ at the European Film Awards 2021. The EFA Short Film Programme is organized by the European Film Academy and EFA Productions in co-operation with a series of film festivals throughout Europe. At each of these festivals, an independent jury presents one of the European short films in competition with a candidacy in the short film category of the European Film Awards.

The winner that will be presented at the 34th European Film Awards Ceremony on 11th December 2021.

IN SWEDISH

Interbeing i KULT magasin

Interbeing, Martina Hoogland Ivanow, 2019

IN SWEDISH

Arkivera (för) framtiden: Filmform

Arbetsmaterial tillskrivet PO Ultvedt, 1960-tal

Arkivera (för) framtiden! Läs Timo Menkes artikel i VERK tidskrift om Filmform och spänningsfältet mellan kulturarvet och framtiden.

IN SWEDISH

Jubileumsantologin “Filmform 1950-2020” i butik

Omslag: "Filmform 1950-2020"

Omslag: "Filmform 1950-2020"

Nu är den här! Den efterlängtade jubileumsantologin Filmform 1950–2020 med fördjupande texter som vrider och vänder på Filmforms ständigt växande samling av konstnärers rörliga bilder. I antologin återfinns essäer, återpublicerade artiklar från organisationens långa historia liksom texter över samtliga Filmformpristagare mellan åren 1995-2020.

Boken finns nu till försäljning på Rönnells Antikvariat och Konst-ig Konstbokhandel i Stockholm samt direkt hos Filmform genom att kontakta info@filmform.com. Samma pris på samtliga inköpsställen: 180 kr.

Medverkande författare är: Lars Gustaf Andersson, Dagmar Brunow, Iréne Berggren, Eivor Burbeck, Lena Essling, Emily Fahlén, Martin Grennberger, Rut Hillarp, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Helena Holmberg, Joa Ljungberg, Edi Muka, Monica Nieckels, Björn Norberg, Gunnel Pettersson, Jimmy Pettersson, Ingrid Ryberg, Patrik Sjöberg, John Sundholm, Daniel A. Swarthnas, Malin Wahlberg, Kim West, Cecilia Widenheim och Ashik Zaman. Form: Aron Kullander-Östling.

Officiell bokrelease och jubileumsvisning väntar 2021.

IN SWEDISH

En hälsning till Bettan

La Primavera, Sandro Botticelli, 1482 (Uffizi Museum)

Jan Lindqvist, Göran du Rees och Carl Henrik Svenstedt minns Bettan von Horn

En hälsning till Bettan

Från Janne, Göran och Carl Henrik
Vid Minnesstunden på Rosendal 19 augusti 2020

I den grekiska mytologin finns föreställningen att De tre gracerna, Zeus fräna döttrar, en dag steg upp ur havet för att öka skönheten och visdomen på jorden. Den tredje av dem var för övrigt Thalia, de konstnärliga scenernas gudinna.

I den fria filmens mytologi finns föreställningen att De tre gracerna en dag i början av 70-talet stegade ut från Filmhuset och begav sig till de båda motståndsnästena FilmCentrum, skapat 1968 och Folkets Bio, 1973. Vi tror att Elisabet gick först, följd av Susanne och sen av Bettan som var den klokaste. De hette Reslegård, Branner och – von Horn.

Det var ett mycket modigt steg de tog. Inom den svenska filmen rådde fullt krig mellan progression och regression. Harry Scheins imperium hade börjat vackla, ansatt som det var av ett myller av småfilmare, ungefär som Gulliver hos Liliputtarna. Det var en ny tid som bröt in, och bröt upp de stora oligopolen. Den kom med nya instrument för filmen, lättrörliga lättsynkade kameror, video, och sen det digitala. Den kom med välutbildat folk från de nya filmskolorna. Och nu fanns alltså två smarta innovatörer inom exploateringen och distributionen av det som i själva grunden var ett nytt medium, den folkliga filmen. Alltså FilmCentrum/Folkets Bio.

Detta utlöste en viss fanflykt från Filmborgen på Gärdet – själve Ingmar Bergman skickade sina två Fåröfilmer till anarkisterna. Men även så var det farligt att välja fel sida (Bergman drog snart tillbaka sina filmer). Idag kan ingen föreställa sig med vilka Lukasjenka-metoder som Scheins Filminstitut undergrävde och stoppade utbrytare, ekonomiskt och i karriären. Och det var på riktigt.

De tre gracerna kom med ett uppsatsprojekt från filmvetenskapen. Titeln var talande: ”Kan den progressiva filmen överleva?” Men det hela tog en oväntad vändning. Studierna blev aktion. Samtliga tre anslöt sig till filmrörelsen. De skulle ägna sina yrkesliv åt att se till att den progressiva filmen inte bara kunnat överleva. Tvärtom har den lett en utveckling inom konstarten som ingen hade förutspått. Utom de dåraktiga ungdomarna i källaren på Kungsholms torg.

Utan det perspektivet kanske man inte fullt ut kan förstå Bettan von Horns och de andra systrarnas insats. I 39 år höll hon själv ställningarna. 39 år… Vi som varit med kan ju se att bakom henne stod en faktiskt enastående kvinnolinje, medarbetare och utövare. Gunnel Lindqvist, Lena Wallfelt, Helen Karlsson, Stefania Lopez… En lång rad namn som vi hoppas nån gång ska hedras i sin fulla rätt. Förebilden för De tre gracerna finns ju redan vackert målad av både Rafael och Botticelli.

I själva verket är det kanske så att det varit Bettan och hennes medsystrar som svarat för själva kontinuiteten i den här utvecklingen? De tre höll ställningarna, medan vi musketörer fäktade och larmade mot både väderkvarnar och verkliga monster därute vid barrikaderna. Men vi ska heller aldrig glömma vilket fint kamratskap som växte fram i och kring den här rörelsen. Hur mycket glädje det finns i rätten – och konsten – att göra motstånd! Det är så vi vill vi hedra Bettan och tacka för de här 39 åren.

– Jan Lindqvist, Göran du Rees och Carl Henrik Svenstedt

IN SWEDISH

Till minne av Lars Arrhenius

Lars Arrhenius

Med anledning av Lars Arrhenius hastiga bortgång tillgängliggör Filmform hans oförglömliga film Mannen utan kvaliteter från 2003 i sin helhet.

Lars var en av de konstnärer som bjöds in att göra varsin film inom kortfilmsprojektet Sex vågade livet, initierat av CRAC – Creating Room for Art And Computing och producerat av Filmform. Det krävdes tålamod och uthållighet då hela projektet tog tre år att realisera. Lars hade det inte, tålamodet alltså. Innan finansieringen ens var säkrad hade han som en ivrig häst inför ett lopp, bränt av sin första idé som blev vad jag tror, hans första film – Elisabeth. Den bygger på en uppsjö porträtt av hans mormor, från litet barn till mycket gammal.

När finansieringen var säkrad och det var dags att producera filmerna inom Sex vågade livet så fanns redan ett färdigt manus till Mannen utan kvaliteter vilken realiserades i samarbete med Johannes Müntzing. Av de sex filmerna i serien anmäldes en för stötande innehåll – Mannen utan kvaliteter. En manlig tittare hade tagit illa vid sig över just skildringen av manssläktet och anmälaren såg det som grov diskriminering, dessutom på barntillåten sändningstid (gränsen går kl 21:00). Lars och jag fnissade mycket åt det allvarliga brevet från SVT. Någon uppföljning av anmälan blev det inte, förmodligen fnissade granskningsnämnden med oss.

På Filmform minns vi en konstnär som fortsatte att veckla ut och översätta sina offentliga utsmyckningsverk till filmer, och tvärtom. Fler filmer följde i det igenkännbara piktogram-formatet, med en mästerlig förmåga att kondensera livets stora och små händelser. The Street som gjorde sig bäst i loop och utvecklades till ett offentligt verk ser jag som rent symfonisk i sin cykliska form. Med sina många lager och detaljer går den bra att både se en liten bit av, se hela verket flera gånger om, liksom att efter många tittningar göra nya upptäckter. Senare gjordes verket Murmurs of Earth där Lars gjorde ytterligare en inzoomning så att bildspråket kretsade kring pixeln som minsta beståndsdel. Lika fullt och även här skildrades mänskliga processer i cykler mellan liv och död, från vaggan till graven. Med värme och humor och alltid med ett svart stråk. När Landstingets konstkonsulenter gjorde research på Filmform för att på prov placera videokonst i sjukvårdens olika väntrum var The Street en favorit. Men när det upptäcktes att Liemannen gick fram och åter i ett rum i fem sekunder blev det stopp – detta gick inte att visa i väntrummet på akuten på ett stort sjukhus.

Lars konst kan tyckas folklig och bred men strök aldrig medhårs. Det fanns alltid en sträv sida, en avigsida med öga för det plumpa. Livets storhet och ändlighet i samma ask. Så många gånger har hans verk satt denna punkt. Nu har hans liv ändats, alldeles för tidigt, och en konstnär med många kvaliteter har lämnat oss. Tankar med värme i sorgens tid till Lars familj.

– Anna-Karin Larsson & personalen på Filmform

IN SWEDISH

Dan Backman om Signature Women

MY NAME IS OONA, Gunvor Nelson

IN SWEDISH

Anna-Karin Rasmssons OMSORGEN på Cecilia Hillström Gallery

Omsorgen, Anna-Karin Rasmusson

Trots den pågående pandemi finns det fortfarande möjlighet att se Anna-Karin Rasmussons utställning OMSORGEN på Cecilia Hillström Gallery som förlängts till den 8 april. Galleriet tar nu emot individuella besök mot föranmälan på mail eller telefon.

Anna-Karin Rasmusson, OMSORGEN

We are pleased to share with you a summary of Anna-Karin Rasmusson’s first solo show at the gallery. In OMSORGEN Rasmusson delves into the different aspects and perspectives of caring. A video work is projected directly on the floor in the gallery room surrounded by a scenography of rough walls and video projections in a site-specific installation. Through the multi-layered projections, Rasmusson explores alternating roles of taking care of and to be taken care of. Read more about the exhibition here.

The exhibition have been extended to 8 April and is open by appointment. Feel free to book a private viewing at the gallery Tuesday–Friday – please email or call us.

IN SWEDISH

Eivor Burbeck i DN Kultur

Iris, Eivor Burbeck, 1951

Dagens Nyheters konstkritiker Birgitta Rubin skriver om Eivor Burbeck och grupputställningen Teckentecknaren som just nu visas på Konsthallen Mint fram till den 25 april.

IN SWEDISH

Psychic nominerad till Guldbaggegalan

Psychic, Tova Mozard, 2019

IN SWEDISH

Iréne Berggren – om Rut Hillarp och De vita händerna

De vita händerna, Rut Hillarp

Curatorn, kritikern och fotohistorikern Iréne Berggren är dubbelt aktuell, både med ett filmprogram i visningsserien FILMFORM RE:VIEW som visas den 30 oktober. Liksom även med en fördjupande text om Rut Hillarp, Lotta Antonsson och Tom Benson i en ny artikel i Tidskiften Verk. Ta tillfället att stifta bekantskap med bildkonstnären och poeten Rut Hillarp vars film De vita händerna går att se i sin helhet på Verk i ett samarbete med Filmform.

IN SWEDISH

Anna-Karin Larsson tilldelas 2019 års Dynamostipendium

Anna-Karin Larsson. Fotograf: Andreas Bertman

Vi gratulerar Filmforms verksamhetsledare, Anna-Karin Larsson, som i år tilldelas Konstnärsnämnden Dynamostipendium för 2019!

Bildkonstnärsfondens motivering lyder:

“Anna Karin Larsson har genom sitt enträgna arbete som Filmforms verksamhetsledare sedan år 2000, verkat för experimentfilm och videokonst i Sverige. Genom att vårda, arkivera och distribuera filmer, erbjuder Filmform konstnärer att dela och sprida sina arbeten. Det är en subtil och nästan osynlig struktur, samtidigt som den är otroligt behövd och viktig för den konstnärliga sektorn. Den rörliga bildens historia i Sverige har genom Anna Karin Larsson och hennes kollegor på Filmform funnit en plats.”

Stipendiet delas ut torsdagen den 12 september, kl 16.30 i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 i Stockholm under Iaspis Öppna ateljéer.

IN SWEDISH

Essä: “En snöboll av sand” av Patrik Sjöberg

Omslag - Apropå Eric M.

Tidigare i vår släpptes Apropå Eric M. – monografin över Eric M Nilssons mångfacetterade filmproduktion sedd ur ett flertal skribenters utblickar och intresseområden. Filmform publicerar nu exklusivt filmforskaren Patrik Sjöbergs text ur antologin “En snöboll av sand: en personlig introduktion till Eric M. Nilssons filmer” som inleder boken. Antologin är utgiven av bokförlaget Trolltrumma.

En snöboll av sand
En personlig introduktion till Eric M. Nilssons filmer

En text om Eric M. Nilsson och hans filmskapande borde kunna inledas med den typ av fraser som är typiska för presentationer av framstående personer, att följande person inte behöver en närmare presentation därför att hen redan är så bekant för de allra flesta. Att detta inte är fallet i den utsträckning som det borde blir jag varse varje gång jag talar om, och ibland med Eric, om hans filmer. Så, ändå, motvilligt en kort presentation.
Nilssons bakgrund är spännande: han föddes i Bryssel i Belgien 1935 och kom till Sverige då hans familj flyttade hit 1951. En omställning som innebar, inte bara en geografisk och kulturell förflyttning, utan också ett nytt språk, något som skulle komma att bli centralt för Nilsson och som återkommer i många av hans filmer. Efter militärtjänsten tog sig Nilsson till Paris för att genomgå sin filmutbildning vid filmskolan IDHEC, där han studerade till spelfilmsregissör. Hans ursprungliga ambition var att göra spelfilm, inte dokumentärer. Efter utbildningen flyttade Nilsson tillbaka till Sverige igen där han försökte få göra spelfilm, men utan framgång. Så småningom hamnade han på Sveriges Television (dåvarande Sveriges Radio). Sveriges Television kom att bli en mycket viktig komponent för Nilssons skapande, och relationen till Lennart Ehrenborg, den dåvarande chefen för den nybildade dokumentärredaktionen, i synnerhet.
Under sin tid på Sveriges Television åtnjöt han en kreativ frihet som idag vore otänkbar. När Nilsson säger upp sig från Sveriges Television 1967 för att bli frilansande filmare, finns redan ett etablerat samarbete med Ehrenborg på dokumentärredaktionen, som också skulle komma att bli hans huvudsakliga uppdragsgivare under de decennier som följde. Resultatet är en lång filmografi, under ett tidsspann på omkring 60 år har Eric M. Nilsson gjort väl över hundra filmer. En del har aldrig visats, andra har visats endast en eller ett fåtal gånger, ytterligare andra lite mer frekvent. I filmkretsar åtnjuter dock Nilsson stor beundran och erkännande och har gjort så länge. Hans filmer har varit föremål för flera retrospektiver och även en internationell filmvenskaplig konferens.
Genom att hans filmer i huvudsak gjorts för och visats på Sveriges Television, har Nilssons verk i huvudsak blivit en nationell angelägenhet, vilket är synd. Att det finns ett internationellt intresse för denna typ av filmer råder det inget tvivel om. Då Sveriges Television 2008 gav ut en dvd med ett fint urval av hans filmer gjordes detta utan möjlighet till textning på engelska, eller franska, vilket i mina och många andras ögon var ett fatalt misstag. Denna dvd är sedan länge slutsåld och utgången. En nyutgåva av denna box, denna gång med texter för en internationell publik, vore inget mindre än en stor kulturgärning.

Vad är då en typisk Eric M. Nilsson-film? Hur kan man identifiera en sådan? Vari i ligger storheten och lockelsen? Det är svårt att säga av flera skäl. De är ju dels så många och löper över en så lång tidsperiod. De är också så väldigt varierade i vad de handlar om. En del är bara några få minuter långa, andra drygt en och en halv timme. Går det genom att studera filmens formella och estetiska egenskaper, vad gäller val av kamerainställningar, klipptekniker, musikval komma fram till något rimligt och värdefullt? Kanske. Eller bör man söka i filmernas innehållsmässiga stoff, dess tematik, dess retoriska organisation, dess historiografiska och filosofiska ställningstaganden? Förmodligen. Jag roar mig ofta med att göra båda med ständigt nya resultat. Att säga något konklusivt och summerande som skulle sammanfatta det typiska med Nilssons filmer är lite som att försöka krama en snöboll av sand, så fort du släpper greppet är det sand igen. Det är fantastiskt.

Nilssons filmer beskrivs ofta som essäfilmer, vilket flera texter i denna volym instruktivt visar. Det bör samtidigt påpekas att en god portion av Nilssons filmer är mer konventionella än så. Läser du denna text är du förmodligen en person som i någon mån redan är bekant med essäbegreppet, såväl det litterära som det filmiska. Det har under senare år kommit ut flera böcker i ämnet och en konsensus kring vad en essäfilm är håller på att formas på ett tydligare sätt, liksom den kanon av filmer från vilken många exempel hämtas. Själva begreppet verkar ha genomgått en förändring, eller förskjutning, från att ha varit ett mer processinriktat begrepp, där sökandet efter nya former för undersökningar var centrala, till att idag bli ett allt mer deskriptivt begrepp där filmerna fungerar likt en relativt sammanhållen subgenre till dokumentärfilmen med betoning på första-personperspektiv och lyriska och metafilmiska inslag. I denna uppsjö av texter där de flesta strävar efter att få fatt i vad de anser är svårfångade aspekter i dessa filmer, återfinns mycket få kritiska texter. Diskursen kring essäfilmen är nästan odelat positiv, där den inkännande välviljan till formen blir ställvis närmast svärmisk, med upphovspersonen som upphöjd auteur. Det är som om det stod med förtjust blyerts mellan raderna ”om bara all film vore så här.” Här bör Hito Steyerls inlägg i debatten nämnas Steyerl noterar hur grepp som en gång var sökande och reflexiva nu stelnat till en förutsägbar oförutsägbarhet, till genre. Jag nämner detta här för att jag anser att Nilssons filmer hade kunnat anföras som exempel för Steyerl att sympatisera med. Jag misstänker att Steyerl har rätt, de filmer som idag refereras till som essäfilmer är enligt denna skribent ofta fyllda med en viss typ av lyriskt anstrukna intimiserade vändningar och audiovisuella klichéer. Eric M. Nilssons filmer saknar denna inställsamhet. Hans filmer är inte en ”feel good-genre”.

Det finns i många av hans filmer, dock inte alla, en organisk och lekfull samtalston trots ibland mycket svåra ämnen, språkfilosofiska, historiska eller personliga. Detta gäller inte bara de filmade samtalen i sig som enskilda element, utan även hur Nilsson sedan arbetar med dessa samtal som råmaterial i klippningen för att skapa en annan, större, mer abstrakt röst för filmen som helhet. Här spelar också Nilssons egen röst en särskilt viktig roll. Eric M. Nilssons röst är omisskännlig, som David Attenboroughs eller Werner Herzogs. Jag skulle kunna identifiera den på ett ögonblick och jag kan frammana den för mitt inre när jag vill. Hans röst är kanske den röda tråden trots allt, i såväl överförd som konkret bemärkelse. Det framgår då vi får höra Nilsson delta i de samtal som förs i filmerna, till exempel i samtalet med sin mor i Dubbla verkligheter (1995), men kanske ännu tydligare i hans berättarröst. Den säregna intonationen, den lätta brytningen, den något ironiska satsmelodin i kombination med det direkta språket och det oväntade och lekfulla ordvalet skapar en dynamisk lyssnarsituation för åskådaren.
Men Nilssons stil är så säregen att den går att höra även i de filmer där Nilsson inte själv läser berättarrösten (Kameliapojken [1983], Brutal [1980]). Vi kan, så att säga, höra Bach oavsett solist. Språket är centralt. I många av Nilssons filmer tilltalas, eller adresseras, vi som åskådare på ett sätt som vi sällan möter. Personer som pratar är, som vi alla vet, ett av de vanligaste strukturerande elementen i nästan all dokumentärfilm: från naturfilm, till historiska filmer och undersökande journalistiska verk. Vad som utmärker många av dessa samtal, intervjuer och berättarröster, är hur konventionsstyrda de är. Till exempel så har en dokumentär om svarta hål i rymden nästan identiska talande subjekt som en dokumentär om den moderna kapitalismens uppkomst. Så inte i Nilssons filmer. Här möter åskådaren förvisso också mängder med personer som samtalar (talande subjekt), men på ett nytt eller annorlunda sätt och detta förändrar allt.
Många av de samtal vi möter i Nilssons filmer är fyllda med vad som vid en första anblick kan te sig som redundant material, dvs. den typ av samtal, eller del av samtal, som normalt blir bortklippt eller som man försöker styra bort ifrån i en intervjusituation. Vi får se människor som tvekar, säger fel saker, blir tysta, tappar tråden eller plötsligt tar samtalet i en annan riktning. Den franska teoretikern Roland Barthes talar om la grain de la voix dvs. alla de saker som ryms i rösten men som inte är språkliga i en lingvistisk bemärkelse: Klasstillhörighet, dialekt, talfel, förkylning, rökare, ålder, etc. Då jag tittar på Nilssons filmer, lyssnar till hans röst, är jag hela tiden på helspänn på denna extralingvistiska dimension, vad Nilssons ovanliga röst döljer, och vad den inte kan dölja. Kanske blir detta som tydligast i de så typiska audiovisuella tautologier som återkommer i hans filmer: Där berättarrösten namnger och beskriver precis det som bilden visar och därmed blottlägger begränsningarna i språkets relation till bilden och filmmediets audiovisualitet. Denna delvis ironiska strategi, denna lek, tilltalar mig och inkluderar mig i den process, den undersökning som många av filmerna utför. Leken är ofullständig utan mitt villiga deltagande som åskådare, och Nilsson verkar veta det.

Alla har inte alltid gillat Nilssons filmer. 1968 gjorde Nilsson En skola, en kritisk granskning av pedagogiken på Kristofferskolan i Bromma, i ett dokumentärformat som tydligt avvek från samtidens föreställningar om objektivitet och sansade perspektiv. Kritiken lät inte vänta på sig. Nilsson blev anklagad för att inte fullt ut ha begripit hur det relativt unga tv-mediet fungerar eller insett vikten av att bibehålla en opartiskhet. Filmen diskuterades i dagspress på ett sätt som hans filmer inte kom att göra senare. Vad Nilsson själv tänkte om kritiken är svårt att veta, men han verkar inte ha blivit avskräckt, tvärtom.
Under åren som följer på En skola påbörjade Nilsson det som kom att bli ett livslångt projekt att med filmen som hjälpmedel undersöka filmens egna möjligheter och begränsningar, samtidigt som han tar sig an de teman han brinner för: Minne, historia, språk, bildfilosofi och svårigheten att hitta en plats här i världen. Ofta gör han alla dessa saker samtidigt, på Nilssons helt egna sätt; ledigt och lättsamt, men samtidigt mycket fokuserat och krävande. Man kan ibland märka en tydlig ömhet gentemot oss alla, i alla våra brister och tillkortakommanden, alla våra missförstånd, allt vi glömmer, allt vi hör fel och allt vi inte begriper men som vi inte riktigt vet att vi inte begriper. Hur kan vi människor förstå varandra överhuvudtaget? Vad är kommunikation? Vad är språket, om inte lika mycket en störningssändare som en förmedlare?
Andra gånger är det strängare. Ibland tycker man sig ana ett till misantropin angränsande tonfall. Då avhandlas istället tillvarons löje, alltings hopplöshet, samtidens historielöshet och vår kollektiva, till synes obegränsade, dumhet. Man kan lika gärna göra film. Men även då svärtan väser som värst erbjuds vi en livlina genom den lekfullhet och experimentlusta som hans filmer väldigt ofta genomsyras av – en blinkning genom blåtiran. Som åskådare är man ibland mycket tacksam för denna.

Jag går igenom mina anteckningar från många av filmerna och märker att jag blandat ihop dem i minnet genom åren. Det är kanske lätt gjort, inte i första hand för att de är så många utan för att filmernas titlar inte alltid vittnar om vilken av filmerna det är och vad de handlar om. Filmografin med dess lista av titlar fungerar lite på samma sätt som Walter Benjamins kulturkritiska fragmentsamling Enkelriktad gata, där det enskilda fragmentets titel i bästa fall har en tangentiell koppling till det följande innehållet. Titlar som jag var övertygad om hörde till en viss film, och som jag tyckte passade alldeles utmärkt där, visade sig tillhöra en helt annan film. Jag läser igenom titlarna på några av filmerna igen: Dubbla verkligheter; Vad som helst … till synes; Viktigt Viktigare Viktigast; Apropå ord som: kommunikation, begriplighet, makt, ensamhet; Vad tänker du på? Ingenting!, eller Det var en gång.

I filmen … jag såg! (2002), Nilssons lika kritiska som pessimistiska undersökning av människans behov av att skapa monument som minnesplatser och hur dessa kan tänkas inverka på en besökare, får vi höra två människor som till synes spontant samtalar och kommenterar det vi får se i filmen. Rösterna representerar inte någon auktoritet eller expertis på området, de verkar heller inte på något sätt förberedda på sin uppgift utan låter infallet, bilden framför dem och samtalets inre logik fungera som filmens berättarröst. Jag ser om delar av filmen och konstaterar att jag idag har större fördragsamhet med greppet än då jag såg filmen för drygt tio år sedan: ”Men så håll käft då någon gång!” står det i mina anteckningar. Vilket är helt i sin ordning, Eric M. Nilsson stryker inte någon medhårs. Med detta sagt bör han inte förstås som en provokatör, inget så banalt, mer som en uppriktig och osentimental betraktare som avviker från ämnet då tillfälle ges. Som ett led i detta arbetssätt undviks flera av de fallgropar som denna typ av filmer riskerar att ramla ner i: Den första innebär, som också kan gälla för all konstnärlig verksamhet, att han undviker kardinalsynden att bli övertydlig, dvs. att visa eller säga för mycket. Denna befriande brist på övertydlighet bör nog också förstås i relation till den relativa oberäknelighet, såväl tematisk som dramaturgisk, som åskådaren till många av Nilssons filmer har förmånen att uppleva. Den andra fallgropen som skickligt undviks, är att Nilssons filmer inte insisterar på sin egen relevans, den erbjuder snarare en möjlighet för den som är intresserad och har tid: Se det här om du vill, eller strunta i det.

I hans film Anonym från 1991 är tonträffen total. Nilsson utgår från ett (fingerat) fynd i en container på Artillerigatan i Stockholm. Han har hittat ett antal filmremsor, några bilder och andra överblivna objekt och presenterar dessa saker för Ernst-Hugo Järegård, Stig Larsson, en karaktär som kallas Professorn och jesuitprästen Rainer Carls, och låter dessa spekulera kring vad detta kan ha varit för person. Huvudpersonen frånvarande, men ändå närvarande, genom det kollektiva fantomporträtt som målas upp av de deltagande personerna. Samtalet växlar mellan en forensisk nyfikenhet med utgångspunkt i kvarlåtenskapen, och det djupt personliga; barndomsminnen av en slaktscen, föreställningar om vad vi alla lämnar efter oss, vad finns det egentligen i en bild? Oupphörligt spännande, underhållande och djupsinnigt.
Det är inget mindre än ett annat sätt att närma sig den dokumentära undersökningen av verkligheten (så som den nu är), lite från sidan, som om den endast visade sig i förlupna och obevakade ögonblick för den som har tålamod och viss talang. Nilssons filmer är viktiga på ett sätt som filmer som ofta kallas ”viktiga” inte är, med det menar jag att Nilssons filmer sällan (läs aldrig) har ett tydligt ärende att förmedla. Filmerna tar dock åskådaren på stort allvar, Nilsson betror oss om mycket, en förmåga att navigera grunda hav med hjälp av gamla kartor och samtidigt erbjuder han oss möjligheten att reflektera över detta.

Filosofen David Hume menade att det finns många ämnen som man helt enkelt inte kan begripa i sin ensamhet, det krävs en dialog, ett socialt sammanhang för att klarhet och insikt ska kunna uppstå. Utan att överdriva anser jag att Eric M. Nilsson upprättar en version av detta sammanhang genom många av sina filmer. Han etablerar hos oss tankar och känslor kring såväl svåra som (skenbart) enkla saker, men han lämnar oss inte ensamma med dessa tankar och känslor. Detta är ingen liten sak.

IN SWEDISH

Bokrelease! Åke Karlung – Experiment mot alla odds

Den efterlängtade boken om Åke Karlung är äntligen här! Nästa lördag, den 24 augusti, bjuder författaren Teddy Hultberg och Fylkingen in till release av Experiment mot alla odds: Boken om Åke Karlung med start kl. 19. Bland kvällens programpunkter visas ett urval av Karlungs filmer varav flera finns i Filmforms distributionskatalog.

Experiment mot alla odds: Boken om Åke Karlung av Teddy Hultberg

Sidor: 431
Språk: Svenska
Förlag: Gidlunds förlag
+ Blu-ray med 10 av Karlungs experimentfilmer
+ CD med nya aldrig tidigare publicerade ljudverk

“‘Experiment mot alla odds’ beskriver filmaren och gränsöverskridaren Åke Karlungs (1930-90) konstnärliga verksamhet under ett halvt decennium. Vi får följa en bana som ingen annans inom den öppna konstens labyrinter, och läsaren får möta en ny röst från marker vi trodde var genomtraskade många gånger om. Karlung var nyskapande inom animerad experimentfilm åren 196072.

Tio av hans främsta filmer är nu restaurerade till HD-kvalitet och ingår på bokens Blu-ray-skiva. Åke Karlung experimenterade under hela sitt liv med ljud, såväl till sina filmer som till egna textljudkompositioner. Bokens CD innehåller ett antal ljudverk aldrig tidigare utgivna på fonogram.

Karlung låg i frontlinjen vad gäller elektronisk ljudbearbetning och experimentell filmkonst; han var aktiv inom flertalet spjutspetsorganisationer som arbetade med konst & teknologi på 60-talet. Hans gränsöverskridande konstutövning sträcker sig från bildkonst över rörliga filmbilder till mysteriespel och installationer. Det här gör att Teddy Hultbergs närstudie av Karlungs konstutövning även ger oss ett nytt perspektiv, och en kritisk blick, på det öppna och djärva 60-talets konst, i ett klimat där Karlung ofta hade en vidare kulturell utblick än flertalet av sina kamrater i de kretsar han verkade. Hans konst förbinder en radikal kritik av förtryckande maktsfärer och inskränkta ideologier med en öppenhet gentemot österländsk filosofisk tradition.”

Författaren och forskaren Teddy Hultberg har ägnat mer än tio år åt att utforska Karlungs oeuvre i skrift, bild, musik och rörliga bilder. Hultberg har bakom sig flera detaljerade studier över besläktade konstnärskap som Öyvind Fahlström, Elis Eriksson och Erik Beckman.

IN SWEDISH

Jessica Faiss och Maria Friberg i Videogud symposium 2019

Videogud Syposium 2019 flyer

Videogud symposium 2019 med fokus på rörliga bilder i den offentliga miljön – inne som ute

Årets symposium äger rum på Slottsbiografen i Uppsala onsdagen den 5 juni kl. 10-16. Fri entré.

JESSICA FAISS – konstnär, om bl.a. verket Voyage på Citybanan, Stockholm
ALLT LJUS PÅ UPPSALA – om ljusfestivalen som lyser upp citykärnan
MARIA FRIBERG – konstnär, om bl.a. verket Rörd av livet, Karlskrona
SARI PALOSAARI – konstnär, om sin gestaltning vid Ingång 100, Akademiska sjukhuset, (föreläsningen är på engelska)
VISNINGAR av nya Ingång 100 vid Akademiska sjukhuset och Psykiatrins hus

Kom och ta del av spännande konstnärspresentationer och diskussioner om rörliga bilder i den offentliga miljön.

Videogud är ett samarbete mellan konst- och filmkonsulenterna inom Regionerna Gävleborg, Uppsala och Dalarna. Vi visar aktuell videokonst på 15 offentliga stationer i våra tre län och håller ett årligt symposium. I år är det Uppsalas tur att hålla i denna djupdykning den 5 juni.

Mer information kommer strax upp på vår webbsida: www.videogud.se
Och tills den nya webbsidan slutar krångla, får du gärna anmäla ditt deltagande till Louise Bown.

Varmt välkommen!

IN SWEDISH

Claes Söderquist fyller 80 år!

Claes Söderquist

Filmform gratulerar Claes Söderquist som härom veckan fyllde 80 år. Med anledning av denna jubilar tipsar vi om Martin Grennbergers artikel Landskapet och den elastiska tiden i Kunstkrittik från 2013 som skrevs i samband med Claes Söderquists omfattande utställning på Konstakademin samma år. Under detta jubileumsår kommer Claes Söderquist uppmärksammas på olika sätt och redan nu går det att förkovra sig bland de åtta verk av Claes som finns i Filmforms distributionskatalog.

IN SWEDISH

Timo Menke – om genomskinlighetens estetik

USS West Mahomet in dazzle camouflage, ca november 1918 (Okänd fotograf).

News in shop

Filmform tote bag

IN SWEDISH

Gunvor Nelson i Dagens Nyheters rapport från São Paolo-biennalen

MY NAME IS OONA, Gunvor Nelson

Konstkritikern Magnus Bons skriver om Gunvor Nelsons bildvärld i sin recension av 2018 års São Paolo-biennal och Karin Mamma Anderssons medverkan på biennalen med utställningen Star Gazer II i vilken MY NAME IS OONA och TAKE OFF ingår.

Claes Söderquist programme on tour across Europe

Landskap, Claes Söderquist

A body of works by Claes Söderquist will be screened in Berlin, Bruxelles, and London in an upcoming series organized by Walden and Cinema Parenthèse. The programme is curated by Martin Grennberger and Daniel A Swarthnas.

Programme:

October 5th, 19.00 – Wolf Kino (Studio), Berlin

I frack, 1964
Opus 2, 1965
Le Genie Civil, 1967
Epitaf, 1979
Landskap, 1987

October 7th, 16.00 – Wiels, Bruxelles

Travelog, 1969
Epitaf, 1979
Landskap, 1987

October 9th, TBA – Close-Up Film Centre, London

Travelog, 1969
Epitaf, 1979
Landskap, 1987

IN SWEDISH

Lene Berg på Konstnärshuset

Kopfkino, Lene Berg

Lene Bergs andra långfilm film Kopfkino från 2013 visas under perioden 23 augusti – 16 september i Stora Galleriet på Konstnärshuset i Stockholm. Besöksadress: Smålandsgatan 7. Fri entré.

Öppettider:
Onsdag–torsdag 12-17
Fredag–söndag 12–16

“Kopfkino är ett tyskt uttryck som bokstavligt talat betyder Skallefilm eller film i skallen, det används bl.a. om skildringar som blir så levande och påträngande att man skulle vilja stanna upp bilderna de framkallar i ens eget huvud. Lene Berg skulle inte vilja beskriva filmen Kopfkino som en dokumentär i vanlig mening, även om den bygger på så kallad verkliga historier och de 8 kvinnorna man möter i filmen inte är skådespelare (förutom en, vem avslöjas inte). De har alla det gemensamt att de tjänar pengar på att iscensätta kunders sexuella fantasier som dominatrixer och/eller slavar. I filmen uppträder de som olika kvinnliga stereotyper och är filmade sittande bakom ett dukat bord. Filmen är iscensatt som ett långt samtal mellan kvinnorna, en utväxling av berättelser och åsikter kring ett yrke som har många likheter med filmyrket: att iscensätta tankar och upplevelser, fantasier och föreställningar, utan att det händer i verkligheten. Eller är det här som är verkligheten? Hur mycket av sexualiteten försiggår i skallen? Hur mycket av sinnevärlden är fiktiva iscensättningar? Den påtagliga iscensättningen bryter med vanliga skildringar av sexarbete och tvingar publiken att förhålla sig till personligheterna som presenteras. Många kommer nog att överraskas av hur välartikulerade och medvetna kvinnorna är, och av hur många associationer och tolkningssätt deras erfarenheter och berättelser öppnar för.”

– Celia Prado, curator, konstnärlig ledare SKF

News in shop

Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning

Vägra Döda’s new book Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning, compiled by Carl Johan Erikson and Björn Larsson just launched for sale in our online shop.

Gunvor Nelson at 33rd Bienal de São Paulo: Affective Affinities

Gunvor Nelson

Gunvor Nelson is represented in the group exhibition Stargazer II, curated by Karin Mamma Andersson for the 33rd Bienal de São Paulo. The Bienal de São Paulo was initiated in 1951 and is the second oldest art biennial in the world after the Venice Biennial. This years edition of the biennial will be open between 7 sep – 9 dec in the Ciccillo Matarazzo Pavilion, Ibirapuera Park, São Paulo – Brazil. Free admission

Karin Mamma Andersson:

“Art is a visual language. Art can be found in a museum, a limestone church from the 13th century, a comic book, or a film from 1912 where cockroaches are the stars.Art can be educational, created by rules, or self-taught. Regardless, it is absolutely vital for living.

I am mostly interested in the lonely artists who find their own voice in their own unique expression. These artists are often outsiders from birth, though some became outsiders over time. The artists that I exhibit here are all different from each other, however to me they are all connected. All of them have been crucial to my own creative process at different stages of my life.

The main focus is on painting as I am a painter myself. But if I feel touched by a piece of art it does not matter if it’s a sound piece, a film, a photograph, a sculpture or a drawing.My own artworks included in the exhibition are from the last eight years. I’ve selected them in relation to the other exhibited artworks as I feel that that these works of mine communicate well with them.”

Participating artists

Åke Hodell (SWE, 1919 – 2000)
Bruno Knutman (SWE, 1930 – 2017)
Carl Fredrik Hill (SWE, 1849 – 1911)
Dick Bengtsson (SWE, 1936 – 1989)
Ernst Josephson (SWE, 1851 – 1906)
Gunvor Nelson (SWE, 1931)
Henry Darger (EUA, 1892 – 1973)
Russian Icons
Ladislas Starewitch (POL/RUS, 1882 – FRA, 1965)
Lim-Johan (SWE, 1865 – 1944)
Mamma Andersson (SWE, 1962)
Miroslav Tichý (CZE, 1926 – 2011)

News in shop

Cover - Carousell

The anthology Carousell by Felice Hapetzeder, Kristina Kvalvik, Marit Lindberg and Henrik Lund Jørgensen just launched for sale in our online shop.

News in shop

Cover - Ofilmatiserat by Marianne Strand

Marianne Strand’s artist book Ofilmatiserat just launched for sale in our online shop.

Gunvor Nelson in new short film by Lynne Sachs

Gunvor Nelson

IN SWEDISH

Lina Selander i P1 Kultur, Sveriges Radio

Lina Selander, Foto: Albin Dahlström/Moderna museet

Lina Selander medverkar i Lars Hermanssons radioreportage om radikalitet i konsten som sändes i P1 Kultur 20 mars. Ett tiotal av Linas filmer finns tillgängliga för distribution genom Filmform.

News in shop

Cover - Platser Samlingar Namn

Malin Pettersson Öbergs publication Platser Samlingar Namn just launched for sale in our online shop.

Filmform X-mas Offer

Spread - Händelsehorizont

Filmform: din räddare i julstressen! Nu 20% rabatt i webshop. Använd koden XMAS2017 när du handlar på shopen.

Filmform: Now 20% off in our webshop. Use the code XMAS2017 when you are shopping.

Valid until December 31th – 2017

Merry Christmas!

Pontus Hultén at The Pompidou Centre in Paris

Pontus Hultén at the foundation for The Pompidou Centre

Round table: Tribute to Pontus Hultén at The Pompidou Centre in Paris. The Pompidou Centre, which is celebrating its 40th anniversary, pays tribute to Pontus Hultén (1924-2006), the first director of the National Museum of Modern Art at the Centre. Read more about the event here!

The films by Pontus Hultén are available to rent from Filmform for public screenings

News in shop

Cover - Call to Mind

We still have some copies left of Gunvor Nelson’s Call to Mind (Blu-Ray + booklet) in our webshop.

Call to Mind includes new beautiful film transfers of:
MY NAME IS OONA (1969)
TIME BEING (1991)
RED SHIFT (1984)
TRUE TO LIFE (2006)

The booklet includes new texts (English/Swedish) by:
Astrid Söderbergh Widding
Susanne Skog
Steve Anker
John Sundholm

Check it out here!

Center of Gravity: Gunvor Nelson & Dorothy Wiley 1967–1973

Moon's Pool, Gunvor Nelson

Center of Gravity: Gunvor Nelson & Dorothy Wiley, program 2 – Short Films 1967–1973. Nov 16 – 19h SF.

Gunvor Nelson/Dorothy Wiley: As friends living in Marin County, Gunvor Nelson and Dorothy Wiley began making films together in the 1960s that foregrounded their personal experiences while examining issues of family, parenthood, partnership and domestic life in the In the context of artist filmmaking in Northern California. Featuring original soundtracks, their collaborative and solo films explore the poetics of everyday life, from portraits of motherhood to close studies of various bodies. Nelson, who is now based in Sweden, and Wiley were among the earliest members of the cooperative Canyon Cinema. An influential force, Gunvor Nelson taught at SFAI from 1970 to 1992.  (Tanya Zimbardo)

Tonight’s screening to include:

Gunvor Nelson: My Name is Oona (1969)
Dorothy Wiley: Letters (1972)
Dorothy Wiley: Miss Jesus Fries On Grill (1973)
Dorothy Wiley: Weeny Worm or the Fat Innkeeper (1972)
Gunvor Nelson: Moon’s Pool (1973)
Gunvor Nelson & Dorothy Wiley: Fog Pumas (1967)

This is the second screening in the two-part series Center of Gravity: Gunvor Nelson & Dorothy Wiley. Their 70-minute collaborative film Five Arists: BillBobBillBillBob screens at the San Francisco Art Institute on Tuesday, October 17

 

Read more about the program here!

 

The films by Gunvor Nelson are possible to rent from Filmform for public screenings

Maja Borg at 36th Uppsala International Short Film Festival

Maja Borg article

FILMFORM proudly presents films by Maja Borg at 36th Uppsala International Short Film Festival, Sat 28/10, 3PM, 2017.

The films by Maja Borg are available to rent for public
screenings from Filmform. Festival catalogue available as PDF.

Welcome!

 

IN SWEDISH

News in shop

Cover - Spökmaskinen

Nils Claesson – Spökmaskinen: Sju förändringar och förflyttningar, gestaltningsprocesser i animation och film finns nu i Filmforms butik online!

IN SWEDISH

News in shop

Cover - Händelsehorisont / Event Horizon. Distribuerad fotografi

Cecilia Grönberg – Händelsehorisont | Event Horizon. Distribuerad fotografi nu att köpa i Filmforms shop online!

IN SWEDISH

Vernissage: Ulf Lundin – “5-9”

5-9, Ulf Lundin

Clarion Hotel Stockholm visar Ulf Lundins ”5-9” mellan 21 september 2017 – 17 januari 2018.

Ulf Lundin är utbildad stillbildsfotograf och jobbar idag både med fotografi och video. I “5-9” har Lundin satt samman en mängd fotografier och videoklipp i ett kollage som utgör
videoverket. Verket speglar det vardagliga arbetet på ett kontor där det egentliga porträtten av kontorsarbetarna inte är huvudsaken. Istället vill Lundin fråga åskådaren: “Hur lever vi våra liv?”

Den 21 september mellan kl. 18.00-20.00 är du välkommen på vernissage. Videokonsten kommer under kvällen presenteras av konstnären själv Artist Ulf Lundin, Jeanette Steinsland (GSB/ Gallery Steinsland Berliner) och Martin Wickström (KiWI AB).
Ingen föranmälning krävs.

Videovisningen är en del av samarbetet mellan Clarion Hotel Stockholm, Gallery Steinsland Berliner, KiWi AB och Galleri Magnus Karlsson.

IN SWEDISH

Janne “Loffe” Carlsson (1937-2017)

I frack, Claes Söderquist

Till minne av Janne “Loffe” Carlsson, kan ni titta på Claes Söderquists första film “I frack” där Janne tillsammans med Kurt Lindgren och Jan Wallgren står för ljudspårets improvisationsmusik som spelades in live under en visning av den färdigklippta filmen. Se filmen här!

IN SWEDISH

Var finns den svenska experimentfilmen?

Shadowland, John Skoog

Martin Grennberger på spaning efter svenska experiment i senaste POV – med bl a Anna Linder, John Skoog, Anna Eborn, Maria von Hausswolff. Läs mer här!

Poetics of the Real, Politics of the Self

Studie II, Peter Weiss

Poetics of the Real, Politics of the Self
(Peter Weiss and experimental cinema, 1949 – 2016)

 
People in Finland. Don’t miss this film program curated by Florian Wüst!

Many of the films by Karlung, Nelson, Weiss, Nordenström, Hedman, Selander/Mangione are available to rent for public screenings from Filmform.

IN SWEDISH

News in shop

Cover - Walden 5/6

Nytt mångfacetterat och berikande dubbelnummer av filmtidskriften Walden nr 5/6 finns nu i vår online-butik. Beställ den här!

WALDEN 5/6

Innehåll:

Förord av Martin Grennberger & Stefan Ramstedt

Samtal med Solveig Nordlund av Martin Grennberger

«Mina händer är mitt vapen»: en redogörelse av Libertino

Om Brandos Costumes av Serge Daney & Alberto Seixas Santos

Dionysos på bilfabriken: samtal med Jean Rouch av Solveig Nordlund

Filosofiska leksaker: Thom Andersens antefilm av Phil Coldiron

Get Out of the Car: en kommentar av Thom Andersen

Los Angeles utan Hollywood av Laida Lertxundi

Gester av förkroppsligande: Laida Lertxundis We Had the Experience but Missed the Meaning och Vivir para vivir / Live to Live av María Palacios Cruz

Samtal med Laida Lertxundi av Stefan Ramstedt

En topograf med opieätarens kval av Joni Hyvönen

Arkitektonisk cinematografi av Patrick Keiller

Filmens förmåga att agera politiskt: om Petra Bauers Sisters! Making Films, Doing Politics av Patricia Sequeira Brás

efter molussien av Gustav Sjöberg

Fragment från en imaginär konversation mellan Michael Snow och Marguerite Duras av Nicolas Rey

Werner Nekes (1944–2017): Film befriar skallen av John Sundholm

Samtal med Julie Dash av Mónica Hernández Rejón

En dansant elasticitet – Yvonne Rainers Kristina Talking Pictures av Andreas Holmström

 

IN SWEDISH

The Promise

Slussen, Reinhold Holterman

Inom ramen för utställningen “The Promise” genomför Filmform, Film i Samtidskonsten och Index ett omfattande filmprogram i 3 delar som visas under utställningsperioden (3 juni– 3 september 2017). Urvalet filmer och medföljande samtal speglar “The Promise” undersökning av staden som social och politisk spelplats liksom utställningens interdisciplinära karaktär där konstnärer, arkiv, forskning och aktivistgrupper, som alla arbetar med stadens betydelse för våra vardagliga liv, sammanförs. I “The Promise” används Stockholms byggda miljö och omgärdande konflikter som fond för att skildra en större berättelse om modernismens löfte om städer och boende tillgängligt för alla. Hur förvaltar vi detta löfte som aldrig hann förverkligas i en samtid präglad av akut bostadskris, skriande ojämlikhet och där marknadskrafter fullständigt dominerar och dikterar villkoren för bostadsbyggandet?

Visningarna sker den: 20 juni, 29 augusti och 3 juni på Index. Läs mer om samtliga visningar under Calendar!

AVANT 2017

Cover - AVANT 2017

AVANT EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL in Karlstad presents BODIES & BOUNDARIES, a two days festival with legendary artists in person such as:

Gunvor Nelson (SWE): premiere of ON THE FENCE
Valie Export (AT): screening, talk and exhibition
Jayne Parker (UK): screening, talk and exhibition
Minna Rainio (FI) and Mark Roberts (UK): screening and Q&A

Find more about the event here!

The films by Gunvor Nelson are available to rent for public
screenings from Filmform.

Welcome!

News in shop

Cover - Die Moderne Stadt

New copies of “Die moderne Stadt” in Filmforms shop. Buy it here!

“In keeping with the “Neues Bauen” of the 1920s, the modernization of the European metropolis after 1945 aimed to create better living conditions for the working population. Housing space was in short supply everywhere. Industrial mass production and consumer culture confronted people and their social relationships with enormous changes. The medium of film served as a means both to promote the urban and transportation models “of tomorrow,” and to lend expression to critiques of the rationalization of everyday life. This selection of documentary and experimental short films offers a unique historical glimpse into the controversy over the modern city.”

Filmform news at Oberhausen International Short Film Festival

Man, Maja Borg

Filmform presents Filmform News #2017 at 63. Oberhausen International Short Film Festival.

The program is a selection of new titles in distibution and are available to rent for public screenings from Filmform.

PROGRAM:

My Lindh – Nordic Panoramas, Landscape No. 1 (2015)
‘Nordic Panoramas, Landscape No. 1’, deals with the image of the Nordic landscape. By deconstructing the national romantic view, the work explores notions of origin, the supposedly natural and ideas about national identity.

Joanna Rytel – Stay Ups (2017)
A middle-aged woman and her child live in an open plan apartment. The woman will once again get a nightly visit from a very young guy and the child gets in the way, as usual.

Peter Larsson – Walk on a Stick and Cry (2015)
This is the result of a research of finding new ways to animate with clay. Rebecca Digby´s sound collage, made from woven cassette tapes, gives the clay a voice and creates small, short social sceneries. A conversation takes place between the abstract formations who are arguing and worrying.

Stina Wirfelt – Rolls and Shutters (2016)
The video examines the photographic archive of Craigmillar Festival Society. Rather than detailing the facts of the photographs, the narrator uses them to recall her own memories of making photographs as a teenager, which leads her to question her own position of privilege.

Maja Borg – Man (2016)
‘Man’ is an expansion of gender and language, a journey of physical transformation through the wilderness of pregnancy.

Aujik – Spatial Bodies (2016)
‘Spatial Bodies’ depicts the urban landscape and architectural bodies as an autonomous living and self replicating organism. Domesticated and cultivated only by its own nature. A vast concrete vegetation, oscillating between order and chaos. Music specially composed by Daisuke Tanabe. Filmed in Osaka, Japan.

Welcome!

FORGOTTEN REASON in The International Competition at Oberhausen

Forgotten Reason, Peter Larsson

Filmform proudly presents Forgotten Reason (2016) by Peter Larsson in The International Competition 3, Friday May 12, 2017, 8PM at the Oberhausen International Short Film Festival.

Forgotten Reason are available to rent for public
screenings from Filmform.

Welcome!

IN SWEDISH

GUNVOR NELSON & ROXY FARHAT I SVTs Konsthistorier

Gunvor Nelson & Roxy Farhat

IDENTITET: GUNVOR NELSON OCH ROXY FARHAT
Konsthistorier, 1 mars kl 20:30 i SVT2.

I morgon onsdag fokuserar tv-programmet Konsthistorier på Identitet. Gunvor Nelson och Roxy Farhat.

http://www.svtplay.se/…/k…/konsthistorier-sasong-1-avsnitt-6

I det här avsnittet upptäcker vi en av Sveriges mest betydande filmkonstnärer! Gunvor Nelsons radikala verk om vardagens absurditeter och dekonstruerade kroppar har gjort henne till en pionjär inom sitt fält, och hennes verk har kallats milstolpar i den feministiska filmhistorien. Roxy Farhat skapar videokonst och uppmärksammade performance, som enligt henne inte varit möjliga utan feminismen och systerskapet. Medverkar gör även bland andra regissören Sara Broos och konstnärerna Kurt Ralske och Lina Selander.

Gunvor Nelsons filmer distribueras av Filmform och finns att hyra för publika visningar.

Interview with Maria Zennström

Maria Zennström

Maria Zennström talks about her film Last Days of Leningrad in the Ukrainian newspaper Svoboda. Read it here!

Filmform @ Marabouparken 28 januari–23 april 2017

Under 2017 inleder Marabouparken ett nytt vistelseprogram där organisationer, arkiv och kollektiv gästar konsthallen för att under en tid utveckla och arbeta med sina verksamheter på en annan plats. Under vistelsen kommer de att generera ett publikt program för konsthallens besökare som samtidigt får möjlighet att ta del av gästorganisationernas verksamheter och utforska deras arkiv.

Filmforms vistelse på Marabouparken innebär en tid av eftertanke under en förändringsfas där de själva undersöker hur de i framtiden ska arkivera sin samling och presentera den för allmänheten via sin nya webbplats. Förändringsprocessen öppnar för frågor om hur arkiv utvecklas mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom filmen, utrustning, material och processer. Hur kategoriserar och samlar man film som handlar om kvinnors erfarenheter och feminism med ett intersektionellt perspektiv när genuskategorierna har luckrats upp? I ett publikt program på konsthallen inleds en diskussion om dessa frågor och Filmforms fortsatta utveckling i en serie filmvisningar i samarbete med konstnärer och andra filmarkiv.

Varmt välkomna!

(Bilder Copyright: Astrid Göransson)

62. International Short Film Festival Oberhausen 2016

Filmform presenterar programmet Filmform News med ett urval nya titlar i distribution. Söndag den 8 maj 2016 kl. 22:30 Kino Sunset, Lichtburg Filmpalast Oberhausen.

PROGRAM

General Rehearsal for Suicide
Åke Karlung
3 min, 1964, 16mm to DCP, sound, colour

The film was an attack on the advancing pop culture and the art establishment. A musician cuts his leg with a saw at a happening at Moderna Museet in Stockholm and is likened to a victim of the contemporary art world. This film has been digitally restored by the Swedish Film Institute.

Last Days of Leningrad
Maria Zennström
28 min, 2016, 35mm to DCP, sound, colour, Russian and Swedish with English subtitles

A film about the poor intelligentsia, shot in a cramped flat in a city that was called Leningrad in 1989. Today, the people and the city where the film was shot no longer exist. The film becomes a time capsule.

We the Others
Maja Borg
8 min, 2014, super 8 to DCP, sound, colour, English

We the Others is a short cinematic poem about the value of physical diversity. From ancient philosophy to modern projections of a high tech future, there seems to be a question that we need to debate over and over: what is human value?

Reading Glass
Malin Pettersson Öberg
15 min, 2015, DCP, sound, colour, Swedish with English subtitles

In a time of disappearing industries and a society in transformation, Reading Glass reflects on the significance of glass for Swedish culture and modern society, through one slow and sideway camera movement in Scandinavia’s largest art glass collection.

Happy Days
Daniel Westlund
3 min, 2015, DCP, sound, colour

Auditorial chairs come to life in an orderly manner, in chaos and in a sleepy, vegetative slumber. The chairs appear to move on their own will and with different personalities. Sometimes they act as victims of circumstances, in free fall and as if thrown.

M-E: A Video Selfie
Emie // Eva-Marie Elg
14 min, 2015, DCP, sound, colour, English and Swedish with English Subtitles

The artist turns the camera on herself in a quest to explore historically feminine traditions from a film historic and psychological perspective. How will professional strangers such as psychics, psychologists and a dream interpreter define her?

Totalt ca 71 min

Mer information på International Short Film Festival Oberhausen. Programmet genomförs med stöd av Kulturrådet.

Mer info under Events

(Copyright: Åke Karlung, Maria Zennström, Maja Borg, Malin Pettersson Öberg, Daniel Westlund, Emie // Eva-maria Elg)

Gunvor Nelson-retrospektiv på Cinemateket i Stockholm, Göteborg och Malmö

Filmform presenterar en filmretrospektiv med Gunvor Nelson inom Cinematekets serie “Vad som helst – till synes…”. Filmaren och konstnären Gunvor Nelsons (1931-) filmrepertoar är mycket omfattande. I sex program i Stockholm och fem i Malmö och Göteborg visas filmer från 1966 till 2006. Det första programmet visas på Cinemateket i Stockholm (Filmhuset) den 17 februari, den 1 mars i Malmö (Spegeln) och den 20 mars i Göteborg (Capitol). Övriga visningsdatum och programtexter, se nedan.

Kom i god tid inför visning för att lösa biljett (70 kr) eller köp online (endast visningarna i Stockholm). Medlemskap krävs inte.
Åldersgräns 15 år.

Varmt välkomna!
Program: Cinemateket i Stockholm (Filmhuset)

17 februari kl 18.00 Program: Begynnelse, kropp och surrealism
SCHMEERGUNTZ 1966, 16mm, 15’00*
FOG PUMAS 1967, 16mm, 25’00*
TAKE OFF 1972, 16mm, 10’00
MOONS POOL 1973, 16mm, 15’00
(*tillsammans med Dorothy Wiley)

Introduktion av Anna-Karin Larsson och Daniel A. Swarthnas från Filmform. Efter visningen pratar filmvetaren John Sundholm om Gunvor Nelsons filmer.

25 februari kl 18.00 Program: Muir Beach
KIRSA NICHOLINA 1969, 16mm, 16’00
FIVE ARTISTS BILLBOBBILLBILLBOB 1971, 16mm, 70’00*
(*tillsammans med Dorothy Wiley)

27 februari kl 18.30 Program: Den familjära sfären
MY NAME IS OONA 1969, 16mm, 10’00
RED SHIFT 1984, 16mm, 50’00
TIME BEING 1991, 16mm, 6’00

1 mars kl 18.00 Program: Återvändandarens blick
FRAME LINE 1983, 16mm, 22’00
FIELD STUDY #2 1988, 16mm, 8’00
LIGHT YEARS 1987, 16mm, 28’00
NATURAL FEATURES 1990, 16mm, 28’00

15 mars kl 18.00 Program: Stadens flöde
KRISTINA’S HARBOR REVISITED 1993/2010, 16mm överförd till HD, 38’00
OLD DIGS 1993, 16mm, 20’00

23 mars kl 20:15 Program: Skuggor och växtlighet
TREE-LINE 1998, digital fil, 8’00
SNOWDRIFT (Snowstorm) 2001, färg, digital fil, 9’00
TRACE ELEMENTS 2003, digital fil, 10’00
TRUE TO LIFE 2006, digital fil, 38’00
Program: Cinemateket i Malmö (Spegeln)

Läs mer om programmen i Malmö på Cinematekets hemsida

1 mars kl 19.00 Program: Begynnelse, kropp och surrealism
12 mars kl 14.00 Program: Den familjära sfären
22 mars kl 19.00 Program: Återvändandarens blick
2 april kl 14.00 Program: Stadens flöde
12 april kl 19.00 Program: Skuggor och växtlighet
Program: Cinemateket i Göteborg (Capitol)

Läs mer om programmen i Göteborg på Cinematekets hemsida

20 mars kl 14.00 Program: Begynnelse, kropp och surrealism
3 april kl 14.00 Program: Den familjära sfären
17 april kl 14.00 Program: Återvändandarens blick
1 maj kl 14.00 Program: Stadens flöde
15 maj kl 14.00 Program: Skuggor och växtlighet
Om Gunvor Nelsons filmer

Filmaren och konstnären Gunvor Nelsons (1931-) filmrepertoar är mycket omfattande och variationsrik. I det första programmet Begynnelse, kropp och surrealism ställs betraktaren inför en avväpnande striptease i TAKE OFF, oförutsedda absurditeter och anakronismer i FOG PUMAS, ljusstrimmors exponering på kroppar som simmar under vatten i MOONS POOL, och i SCHMEERGUNTZ’ found footage-montage växlar skönhetstävlingar och mode med graviditet, blöjbyten, kräkningar, sport och slagsmål.

Medan i programmet Den familjära sfären utgör MY NAME IS OONA, TIME BEING och RED SHIFT en trilogi som med varierad optik, form och temporalitet, berör familj, barndom, minnets förhållande till nuet, åldrandets bräcklighet och livets slutskede.

I Återvändarens blick återvänder Nelson från USA till Sverige vilket innebär ett slags reaktualiserat möte med ett förflutet, där platser och monument upplevs med perspektivförskjutning. Filmandet är en självreflexiv process och ett förkroppsligande av det hon ser. Animation, ljud och tystnad ges en större och mer avgörande betydelse än i tidigare filmer.

Om KRISTINA’S HARBOR REVISITED – där invånare hörs berätta om livet i Kristinehamn – antyder en mer dokumentär skildring av miljöerna kring ån Varnan – så fångar OLD DIGS åns reflexioner, växter, skräp och ting, som syns i och under vattenytan. I OLD DIGS har även de konkreta berättarrösterna i KRISTINA’S HARBOR REVISITED förvandlats till ett ‘inre’ icke-narrativt mummel. Dessa filmer visas i programmet Stadens flöde.

Det avslutande programmet Skuggor och växtlighet fokuserar på Nelsons videoverk. I hennes första video TREE-LINE lever, liksom genomgående i hennes senare verk, montaget, överlagringarna och processandet av ursprungsmaterialet kvar. I exempelvis TRUE TO LIFE utforskar hon med kameran närgånget växtligheten och dess färger, från vårens knoppande och sommarens frodighet till höstens förmultning och vinterns snötäcke.

I Stockholm ges även extravisningen Muir Beach med filmerna KIRSA NICHOLINA och FIVE ARTISTS BILLBOBBILLBILLBOB som båda fokuserar på vänner och livet kring Muir Beach i Kalifornien. Den första dokumenterar en graviditet och förlossning i hemmet. Den andra filmen kretsar kring fem konstnärer och är i lika stor utsträckning en film om vardagsliv, familjerelationer och den krets av konstnärer de alla tillhörde.

World Day for Audiovisual Heritage

UNESCO has adopted 27 October as the World Day for Audiovisual Heritage to increase the public awareness of the importance of preserving and archiving audiovisual materials and their carriers (film, video and sound footages, radio and television), and to provide an incentive to protect and maintain these documents which are an essential part of our cultural heritage.

Lorem ipsum dolor sit

Please read a text by Gaby Vijers on behalf of GAMA (Filmform is a partner) at gama.hfk-bremen.de

IN SWEDISH

Stiftelsen Filmforms hederspris 2015 till Claes Söderquist

Claes Söderquist får Stiftelsen Filmforms hederspris för att han med oupphörlig upptäckarlusta och osviklig kvalitetskompass oförtrutet utforskar och utvecklar experimentell konst och filmkonst, såväl i Sverige som internationellt. Både i kraft av sitt eget lysande konstnärskap och genom att lika osjälviskt som lojalt skapa möjligheter också för andra.

Prisutdelningen ägde rum 15 oktober på Index, i samband med OEIs release av OEI #69–70: On Film, som fokuserar på experimentfilm.

Mer om Söderquist finns att läsa i OEI #69-70: On Film, Magasinet Walden och Passager (katalog i två delar 2013) se Filmforms shop.

Mer om Filmforms pris och tidigare vinnare finns att läsa här.

Release of OEI # 69–70: On Film + Filmform Honorary Award at Index

Release and presentation of the new issue of OEI magazine with a focus on experimental film, with with talks, discussions and screenings.

“In an effort to create a constructive yet open format, rather than establish a strict thematic framework, OEI On Film (#69–70) refers to a number of heterogeneous and parallel conditions where texts, archival material and visual/textual montages are interspersed with one another. The aim has been to emphasize different speeds of reading, various focal points, unexpected constellations and new stratifications. […] The issue does not have the ambition to present a unified perspective, but instead suggests that the polysemic horizon that it has strived to retain – between differential, structural, material, and political discourses and dispositifs – on one level could be tracked down to the dynamic space of interpretation that can be found in the title of a 1964 film by Carl Slättne, who recently passed away: A Film – An AntiFilm – A FilmFilm” (from the preface).

During the evening Filmform will present their Honorary Award 2015 to a person who has distinguished him or herself in the domain of experimental film and video art.

OEI #69–70: On Film is 496 pages (edited by Martin Grennberger and Daniel A. Swarthnas) on experimental film from Leo Reis, Åke Karlung, Gunvor Nelson, Claes Söderquist, Carl Slättne, Sven Elfström, Hans Nordenström, Sture Johannesson & Jørgen Nash, Jan Bark, Bo Jonsson, Olle Hedman and Ronald Nameth to Rose Lowder, Abigail Child, Cécile Fontaine, Frédérique Devaux, Barbara Hammer, Raymonde Carasco, Lynne Sachs, Sandra Davis, Caroline Koebel, Barbara Rose, Adeena Mey, Ute Aurand, Peter Gidal, Peter Hutton, Nicky Hamlyn, Robert Beavers, Bruce McClure, Guy Sherwin, Pavle Levi, Ernie Gehr, Pier Paolo Pasolini, Alberto Grifi, Carmelo Bene, Jean-Marie Straub, Peter Nestler, Hartmut Bitomsky, Emilie Vergé, Nicole Brenez, Jean Painlevé, Fernand Deligny, Alain-Alcide Sudre, Dominique Noguez, Carole Contant & Éric Thouvenel, Henry Hills, Frank Kuenstler, Jean-François Lyotard, Kim West, Elke Marhöfer, Teddy Hultberg, Martin Grennberger, Daniel A. Swarthnas, Anders Karlin, Stefan Ramstedt, John Sundholm, Lars Gustaf Andersson, Bengt af Klintberg, Mika Taanila, Jonas Mekas, Jørgen Leth, Carl Henrik Svenstedt, Alexander de Cuveland, Lina Selander & Oscar Mangione, Dan Lageryd, Marion Naccache, Anna Ådahl, John Skoog, Tris Vonna-Michell, Rosa Barba.

The event is organized by OEI in collaboration with Index and Filmform.

Location: Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
Kungsbro strand 19, Stockholm
Thursday, October 15, 2015, 7 pm
More information on Index website indexfoundation.se

Experimenting with moving images

Swedish experimental film and video art has moved toward documentary in recent years. Three filmmakers talk about their processes. Listen to a Swedish Radio programme on Filmform.

On a sunny summer evening Radio Sweden’s Ryan Tebo met with several moving image artists at a screening at Bio Rio in the Hornstull neighborhood in Stockholm to find out what is currently happening within experimental film and video art in Sweden.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6189209

IN SWEDISH

FILMFORM NEWS på Bio Rio

Filmform presenterar programmet Filmform News med ett urval nya titlar i distribution.

Måndag den 8 juni 2015 kl. 18 på Bio Rio

Filmform – arkiv och distributör av svensk experimentell film och videokonst presenterar ett urval av nya filmer i distribution. Samtliga filmer kan hyras för publika visningar.

Programmet FILMFORM NEWS, med filmer av samtida konstnärer och filmare bjuder på månens dans, motorcyklar och flower power i skön mix, en minimalistisk hyllning till asfalten, excentrisk koreografi, hästkapplöpning i koloniala spår och en samling tysta minuter från världens alla hörn. Filmform presenterar stolt filmer av Anna-Lena Jaktlund, Maria Magnusson, Dan Lageryd, Martina Hoogland Ivanow, Bigert & Bergström och Crystal Beacon (Lena Bergendahl, Jennifer Rainsford och Rut Karin Zettergren). Flera av konstnärerna närvarar vid visningen.

Programmet har nyligen visats på 61. International Short Film Festival Oberhausen, där Filmform bland andra distributörer sedan 2007 årligen visar ny film och video i distribution. Programmet har tagits fram med stöd av Kulturrådet.

PROGRAM

Månen
Anna-Lena Jaktlund
1:53 min, 2008, färg, stereo, 16:9, HD

Take it apart and put together again
Maria Magnusson
15:45 min, 2014, färg, stereo, 16.9 HD

59 20 39 N 18 00 33 E
Dan Lageryd
9:59 min, 2015, färg, stereo, 16,9, HD

Annelise Frankfurt
Martina Hoogland Ivanow
7:00 min, 2014, färg, stereo, 16:9, HD

Mvua Farasi
Crystal Beacon: Jennifer Rainsford, Lena Bergendahl, Rut Karin Zettergren
17:45 min, 2013, färg, stereo, 16;9, HD

Moments of Silence
Bigert & Bergström
14:00 min, 2014, färg, stereo, 16:9, DCP

Programtid: ca 67 min
Biljetter: 60 kr

Info om biljettköp: Bio Rio
Hitta till Bio Rio: www.openstreetmap.org

Visningen börjar kl: 18.00, kom i god tid!

Programmet genomförs med stöd av Kulturrådet.

(Bilder Copyright: Anna-Lena Jaktlund, Maria Magnusson, Dan Lageryd, Martina Hoogland Ivanow, Crystal Beacon, Bigert & Bergström)

Die Moderne Stadt (The Modern City): DVD-release och filmprogram på Klarabiografen Med introduktion av curator Florian Wüst

Die moderne Stadt

Omslag: "Die moderne Stadt"

“17 October. Today suddenly quite strongly realized the value of the film: reluctance and doubt completely past. Gripped by this work task. Already over the last few days had at times moments full of keenness and excitement, moments in which life could be sensed, but everything still lay mute under the radiations of phoniness.”
/Peter Weiss

Torsdag 4 juni, kl.18:30

Author and playwright Peter Weiss’ last film project was a half-hour documentary about collective habitation at the outskirts of Copenhagen, commissioned by the Statens Filmcentral for Dansk Kulturfilm. It was a struggle on many levels—privately and professionally. But apart from marking a turning point in the life and work of Weiss, Bag de ens facader (Behind the same façades) presents an outstanding document on the subject of modern housing and city planning at the beginning of the 1960s.

In keeping with the “Neues Bauen” of the 1920s, the modernization of the European metropolis after 1945 aimed to create better living conditions for the working population. Housing space was in short supply. Industrial mass production and consumer culture confronted people and their social relationships with enormous changes. The medium of film served as a means both to promote the urban and transportation models “of tomorrow,” and to lend expression to critique of the rationalization of everyday life.

Besides the Swedish premiere of Bag de ens facader in digital version with English subtitles, the screening will feature Pontus Hultén and Hans Nordenström’s dadaistic take on Stockholm in En dag i staden (1956) and the experimental film essay Die Stadt by Herbert Vesely from 1960, shot in West Berlin. All three films make part of a new DVD edition entitled Die moderne Stadt. Film essays on the new urbanity of the 1950s and 60s, edited by Ralph Eue and Florian Wüst and produced in collaboration with the Goethe-Institut and KW Institute for Contemporary Art, Berlin.

The screening is presented by Film i Samtidskonstennewwindow and Indexnewwindow in collaboration with Filmform and Goethe-Institut Stockholmnewwindow.

Thanks to the Swedish Film Institute for digitization of the film within the project Digitization of film heritage.

En dag i staden, Pontus Hultén & Hans Nordenström, Sweden 1956, 19 min

Die Stadt (The City), Herbert Vesely, West Germany 1960, 36 min

Bag de ens facader (Behind the same façades), Peter Weiss, Denmark 1961, 27 min

Location: Klarabiografen, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg
Admission: 60 SEK

More information on Index website

Images: Bag de ens facader, Peter Weiss, 1961 (Courtesy of Danish Film Institute, Copenhagen); Die Stadt, Herbert Vesely, 1960 (Courtesy of Nicholas Vesely, Munich); En dag i staden, Pontus Hultén & Hans Nordenström, 1956 (Courtesy of Filmform, Stockholm).

61. International Short Film Festival Oberhausen 2015

Filmform presenterar programmet Filmform News med ett urval nya titlar i distribution.

Lördag den 2 maj 2015 kl. 12:30 Kino Sunset, Lichtburg Filmpalastnewwindow Oberhausen

Filmform – arkiv och distributör av svensk experimentell film och videokonst presenterar ett urval nya titlar i distribution.

PROGRAM

The Moon
Anna-Lena Jaktlund
1:53 min, 2008, färg, stereo, 16:9, HD

Take it apart and put together again
Maria Magnusson
15:45 min, 2014, färg, stereo, 16.9 HD

59 20 39 N 18 00 33 E
Dan Lageryd
9:59 min, 2015, färg, stereo, 16,9, HD

Annelise Frankfurt
Martina Hoogland Ivanow
7:00 min, 2014, färg, stereo, 16:9, HD

Mvua Farasi
Crystal Beacon: Jennifer Rainsford, Lena Bergendahl, Rut Karin Zettergren
17:45 min, 2013, färg, stereo, 16;9, HD

Moments of Silence
Bigert & Bergström
14:00 min, 2014, färg, stereo, 16:9, DCP

Totalt ca 67 min

Mer information på festivalens hemsida på www.kurzfilmtage.denewwindow. Programmet genomförs med stöd av Kulturrådet.

Mer info under Events

(Bilder Copyright: Anna-Lena Jaktlund, Maria Magnusson, Dan Lageryd, Martina Hoogland Ivanow, Crystal Beacon, Bigert & Bergström)

IN SWEDISH

Filmform presenterar två program på kortfilmsdagen 21 december 2014 på Bio Rio

Kortfilmsdagen 22/12 2014

 

Programmen visas med stöd av Svenska Filminstitutet och i samarbete med Bio Rio. Biljetter och info om program på Bio Rios kalendariumnewwindow. För att läsa mer om kortfilmsdagen gå till den officiella hemsidan kortfilmsdagen.orgnewwindow.

 

Kasta ett öga på en film – konstfilm för barn

Söndag 21 december, kl. 14:00

Ögat har vi för att känna av och registrera ljus som med hjärnans hjälp omvandlas till bilder. Synen är det sinne som används mest när vi ser på film. Film är en massa stillbilder som visas i snabb takt efter varandra och som av våra ögon och vår hjärna förvandlas till något som rör sig. Med detta program ger vi nu barn och vuxna en chans att se det som kallas för konstfilm i ett paket riktat främst till barn mellan 4 – 7 år. Programmet introduceras på plats av en filmpedagog.

Programtid: Totalt ca 40 min
Biljetter: 40 kr
Visas på Bio Rio Stockholm

Programtid: Totalt ca 40 min
Biljetter: 40 kr
Visas på Bio Rionewwindow Stockholm

Mormors öga
Regi: Jonathan Lewald
Land: Sverige (2009)Språk: stum
Längd: 4:45 min

Chase
Regi: J Tobias Anderson
Land: Sverige (2005)
Längd: 2:24 min

Twin Performance
Regi: Boella
Land: Sverige (2005)
Längd: 1:50 min

Who’s That Girl?
Regi: Joanna Lombard
Land: Sverige (2003)
Längd: 6 min

Aerial
Regi: Stefan Otto
Land: Sverige (2004)
Längd: 2:50 min

Nära ögat
Regi: PO Ultvedt
Land: Sverige (1958)
Längd: 4:00 min

 

 

Manual Labours, Many Labours

Söndag 21 december, kl. 19:00

Filmform presenterar Manual Labours, Many Labours, ett kortfilmsprogram som undersöker den arbetande kroppen och hur den anpassat sig till nya arbetsvillkor och arbetsplatsens upplösta gränser. Manual Labours, Many Labours utforskar arbetet som kropp, begrepp och reell erfarenhet. Programmet är curerat av Jenny Richards(UK).

Programtid: Totalt 2 tim inkl paus med bar
Biljetter: 60 kr
Visas på Bio RionewwindowStockholm

A Ruda Road Movie
Regi: Marie Bondeson
Land: Sverige 2002
Språk: Svenska
Längd: 8:19 min

Enligt lag
Regi: Peter Weiss
Land: Sverige 1957
Språk: Svenska
Längd: 20:00 min

Giant
Regi: Salla Tykkä
Land: Finland 2014
Språk: Engelska
Längd: 12:20 min

5-9
Regi: Ulf Lundin
Land: Sverige 2013
Längd: 8:33 min

Det är sexigt att betala skatt
Regi: Eva Linder
Land: Sverige 2005
Språk: Svenska
Längd: 10:40 min

The Man in the Background
Regi: Lene Berg
Land: Norge/Sverige 2006
Språk: Engelska och norska
Längd: 20:00 min

IN SWEDISH

Minifestival med Åke Karlungs filmer på DAC

 

Onsdag 17 december 2014 kl. 19.00-21.00 på DACnewwindowKista

 

Programmet

Aliena Kadabra
Det värdelösa leendet
Homo Ludens
Generalrepetition för självmord

Filmerna visas på 16 mm

Medverkande: Monica Nieckels, Jon Karlung och Ingvar Sjöberg.
Arrangemanget är ett samarbete mellan DAC, Filmform och Bahnhof

Passa på!  
Se även den pågående utställningen “Elektroniska Pionjärer”, det är sista chansen innan den stänger. Utställningen pågår hela dagen den 17 december från 11.00 – 19.00.
Artikel om utställningen på www.kunstkritikk.se

Läs mer om vad som pågår på DAC:
http://opening.digitalartcenter.senewwindow

IN SWEDISH

Blu-ray release för Call to Mind med filmer av Gunvor Nelson

Back - Call to Mind

Xklub #6 Blu-ray release på Fylkingen 5 december 2014, 19:00-23:00

Call to Mind – Filmform ger ut en Blu-ray med fyra verk av konstnären och experimentfilmaren Gunvor Nelson samt tillhörande katalog med texter av Astrid Söderbergh Widding, Susanne Skog, Steve Anker och John Sundholm.

Blu-ray-utgåvan Call to Mind släpps på fredag den 5 december i närvaro av Gunvor Nelson under en kväll på Fylkingen i Stockholm. Eventet arrangeras av Filmform i samarbete med BLOT och XKlub. Kvällen innefattar en filmvisning följd av samtal med Gunvor Nelson, bokbord med Blu-ray-släpp till release-pris, bar och avslutas med en exklusiv audiovisuell live-performance med Gunvor Nelson och ljudkonstnären Jean Louis Huhta.

Call to Mind innehåller filmerna MY NAME IS OONA (1969), TIME BEING (1991) och RED SHIFT (1984), en trilogi med familjen som tema. TRUE TO LIFE (2006) fungerar som en fristående kommentar till de övriga filmerna. Gunvor Nelsons verk har visats på Moderna Museet i Stockholm, MoMA i New York och andra prestigefulla institutioner, cinematek och festivaler. Nu gör Filmform ett urval av hennes filmer tillgängliga på Blu-ray. Nelson (f 1931) har under åren skapat ett trettiotal filmer och videoverk. 1953 flyttade hon till Kalifornien men bor och verkar sedan 1993 i sin födelsestad Kristinehamn.

Call to Mind släpps den 5 december i närvaro av Gunvor Nelson under en kväll på Fylkingen i Stockholm. Eventet arrangeras av Filmform i samarbete med BLOT och XKlub. Kvällen innefattar en filmvisning följt av samtal med Gunvor Nelson, bokbord med Blu-ray-släpp till release-pris, bar med lounge DJ och avslutas med en exklusiv audiovisuell live performance med Gunvor Nelson och Jean-Louis Huhta.

Plats: Fylkingen
T-bana: Mariatorget (uppgång Torkel Knutsons gata)
Adress: Söder Mälarstrand 27 (ingång från Torkel Knutsons gata 2 genom valvet, över parkeringen)
Tid: 5 december 2014, 19.00 – 23.00

Fri entré

Program: 
19.00: Filmvisning av TRUE TO LIFE
20.30: Samtal mellan Gunvor Nelson och Roberto N Peyre, konstnär och MA i Aural- & Visual Cultures, Goldsmith.
21.30: NOW IT’S HERE, NOW IT’S NOT – audiovisuell performance med Gunvor Nelson och ljudkonstnären Jean-Louis Huhta.

IN SWEDISH

Elektroniska pionjärer och öppningen av nya DAC

Torsdag 13 november 2014 kl 16.00 på DAC Kista

I utställningen som curerats av Filmform presenteras ett urval av 1960-talets nydanare som på olika sätt använt TV-mediet och ny medieteknologi för sina visuella kompositioner i ljud och bild. I utställningen visas verk av Jan Bark & Erkki Kurenniemi, Ralph Lundsten, Karl-Birger Blomdahl, Göran Sundqvist och Jan W Morthenson och som en mer samtida pendang till dessa visas verk av konstnären Katarina Löfström.

Tack till Kiasma, Konsthall C och Musikverket.

Övrigt under kvällen: Se 3D-filmen “Maya” och andra projekt från egovlab, lyssna till presentationen av den kommande utställningen “Haptosonics”, begrunda “I speak myself into an object”, se och hör VJ-set – Analog-digital Glitch av Midi Thief, erfar ögonstyrda målningar, mingla och besök Baren Eatery.

Torsdag 13 november kl. 16.00 – 20.00. DAC, NOD kvarteret, Borgarfjordsgatan 12, Kista.
Läs mer och få uppdaterad information om programmet: opening.digitalartcenter.senewwindow

IN SWEDISH

FILMFORM NEWS på Bio Rio

Det är vi, Paula Urbano

Filmform presenterar programmet Filmform News

Måndagen 29 september 2014 kl 20.00 på Bio Rionewwindow Stockholm

Filmform – arkiv och distributör av svensk experimentell film och videokonst presenterar ett urval nya titlar i distribution.

 

PROGRAM

Paula Urbano: Det är vi
4:05 min, 2013, färg, stereo, 16:9, HD

Karin Khilberg & Ruben Henry: Analytical Chronology of Three Dimensions
4.18 min, 2011, färg, stereo, 16.9 HD

Felice Hapetzeder: Yesterday was no good day (Lost Monuments)
6:00 min, 2014, färg, stereo, 16,9, HD

Malin Pettersson Öberg: Everyday Archives II (Flyers 1998 – 2008)
12:24 min, 2013, färg, stereo, 16:9, HD

Joanna Rytel: Once Upon a time there was an unfaithful mummy
10:24 min, 2013, färg, stereo, 16;9, HD

Magdalena Dziurlikowska: Mother of Pearl
22:00 min, 2013, färg, stereo, 16:9, HD

Leontine Arvidsson: 2011 12 30
3:00 min, 2013, färg, stereo, DCP

Programmets längd ca 62 min

Besök Bio Rios hemsida på www.biorio.se för mer information, läs nyhetsbrevet #10 2014 eller besök Facebook event.newwindowProgrammet har tidigare visats på 60th International Short Film Festival Oberhausen i maj i år och då med stöd från Kulturrådet.

IN SWEDISH

60. International Short Film Festival Oberhausen 2014

Filmform presenterar programmet Filmform News. Lördag den 2 maj 2014 kl. 17 Kino Sunset, Lichtburg Filmpalast Oberhausen

Filmform – arkiv och distributör av svensk experimentell film och videokonst presenterar ett urval nya titlar i distribution.

 

PROGRAM

Paula Urbano: Det är vi
4:05 min, 2013, färg, stereo, 16:9, HD

Karin Khilberg & Ruben Henry: Analytical Chronology of Three Dimensions
4.18 min, 2011, färg, stereo, 16.9 HD

Felice Hapetzeder: Yesterday was no good day (Lost Monuments)
6:00 min, 2014, färg, stereo, 16,9, HD

Malin Pettersson Öberg: Everyday Archives II (Flyers 1998 – 2008)
12:24 min, 2013, färg, stereo, 16:9, HD

Joanna Rytel: Once Upon a time there was an unfaithful mummy
10:24 min, 2013, färg, stereo, 16;9, HD

Magdalena Dziurlikowska: Mother of Pearl
22:00 min, 2013, färg, stereo, 16:9, HD

Leontine Arvidsson: 2011 12 30
3:00 min, 2013, färg, stereo, DCP

Programmets längd ca 62 min

 

Besök Oberhausen kortfilmfestivalens hemsida på www.kurzfilmtage.denewwindow för mer information. Programmet genomförs med stöd av Kulturrådet.

IN SWEDISH

Oslo Screen Festival 2014

Lunatic, Åsa Ersmark

VIDEOKONST I ETT NORDISKT PERSPEKTIV

Program från nordiska videokonst-organisationer: 700IS Reindeerland (Iceland), Northern Video Art Network NOVA (Finland), Videokunstarkivet (Norway), Filmform (Sweden), AV-arkki (Finland).

Filmform presenterar

Torsdag 6 mars 2014 på Filmens Hus, Cinemateket (Lillebil)

Åsa Ersmark: LUNATIC
5:41 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Dan Lageryd: A/B
5:11 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Magnus Bärtås: BIOGRAFI
2012, 21 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD, svenska med engelska undertexter

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans: LE ROND UNIVERSEL
9:31 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD, franska med engelska undertexter

Programmets längd: 41 min

 

Besök Oslo Art Screens hemsidanewwindow för mer information.
Programmet genomförs med stöd av Kulturrådet.

IN SWEDISH

International Film Festival Rotterdam 2014

Me Seal, Baby, Joanna Rytel

Filmform presenterar två filmer och deltar i ett årligt möte med det internationella nätverket DINAMO.

 

2011 12 30 av Leontine Arvidsson i DINAMO’s program Survival Strategies newwindow, biograf Lantaren/Venster, 26 januari kl 19.45.

Me Seal, Baby av Joanna Rytel presenteras i program för Press & Industrynewwindow på biograf Lantaren/Venster, 24 och 26 januari kl 22.00.

 

Det internationella distributörsnätverket DINAMO (Distribution Network of Artist’s Moving Image Organizations) träffas i ett årligt återkommande möte för att diskutera aktuella frågor. I år står bland annat policy kring digital distribution på agendan.

www.filmfestivalrotterdam.comnewwindow
www.dinamo-distributors.orgnewwindow

IN SWEDISH

Filmform News på Moderna Museet i Stockholm

RODNAD, Jonathan Lewald

Filmform presenterar programmet Filmform News

Fredag den 10 maj 2013 kl. 16.30, biografen, Moderna Museet newwindow

Filmform – arkiv och distributör av svensk experimentell film och videokonst presenterar ett urval nya titlar i distribution. Programmet FILMFORM NEWS visas förutom på Moderna Museet i Stockholm även på Oberhausen Kortfilmfestival den 4 maj.

Fri Entré

 

PROGRAM

Åsa Ersmark: LUNATIC
5:41 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Dan Lageryd: A/B
5:11 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans: LE ROND UNIVERSEL
9:31 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD, franskt tal med engelsk text

Lina Selander: ANTEROOM OF THE REAL
14:16 min, 2010-2011, färg, 16:9, HD

Jonathan Lewald: RODNAD
6:12 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Ann-Sofi Sidén & Jonathan Bepler: CURTAIN CALLERS
19:28 min, 2011, surround 5.1, färg, 16:9, HD

Programmets längd ca 62 min

 

Besök www.modernamuseet.senewwindow för mer information.

FILMFORM NEWS genomförs med stöd av Kulturrådet

IN SWEDISH

59. International Short Film Festival Oberhausen 2013

Poster - Oberhausen 2013

Filmform presenterar programmet Filmform News

Lördag den 4 maj 2013 kl. 20 Kino Sunset, Lichtburg Filmpalastnewwindow Oberhausen

Filmform – arkiv och distributör av svensk experimentell film och videokonst presenterar ett urval nya titlar i distribution. Programmet FILMFORM NEWS visas förutom på festivalen även på Moderna Museet i Stockholm den 10 maj (se ovan).

PROGRAM

Åsa Ersmark: LUNATIC
5:41 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Dan Lageryd: A/B
5:11 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans: LE ROND UNIVERSEL
9:31 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD, franskt tal med engelsk text

Lina Selander: ANTEROOM OF THE REAL
14:16 min, 2010-2011, färg, 16:9, HD

Jonathan Lewald: RODNAD
6:12 min, 2012, stereo, färg, 16:9, HD

Ann-Sofi Sidén & Jonathan Bepler: CURTAIN CALLERS
19:28 min, 2011, surround 5.1, färg, 16:9, HD

Programmets längd ca 62 min

Besök Oberhausen kortfilmfestivalens hemsida på www.kurzfilmtage.denewwindow för mer information.

Programmet genomförs med stöd av Kulturrådet.

IN SWEDISH

International Film Festival Rotterdam 2013

Stora Scenen, Tova Mozard

Filmform presenterar två filmer och deltar i ett årligt möte med det internationella nätverket DINAMO.

 

A Forest within a Forest av AUJIK/Stefan Larsson i DINAMO’s program Survival Strategies, biograf Lantaren/Venster, 27 januari kl 19.45.

Stora scenen av Tova Mozard presenteras i program för Press & Industry på biograf Lantaren/Venster, 27 januari kl 10.00.

 

Det internationella distributörsnätverket DINAMO (Distribution Network of Artist’s Moving Image Organizations) träffas i ett årligt återkommande möte för att diskutera aktuella frågor. I år står bland annat digital distribution och filhantering på agendan.

www.filmfestivalrotterdam.comnewwindow
www.dinamo-distributors.orgnewwindow

IN SWEDISH

31. Uppsala International Short Film Festival

You Have to Believe, Debora Elgeholm

Grattis till Debora Elgeholm vars film You Have to Believe (sv titel: Man måste kunna tro) var med i tävlan på Uppsala International Short Film festival. You Have to believe visades tisdag 23 okt, kl 21:00 och torsdag den 25 okt, kl 17.00.

För mer info gå till www.shortfilmfestival.comnewwindow

Filmform member of DINAMO

Poster - DINAMO

Filmform is a proud member of DINAMOnewwindow – Distribution Network of Artists’ Moving Image Organizations.

IN SWEDISH

Kulturradion: Bilder som rör sig

Sister Drag, Anna Linder

Radioprogram i SR om konstfilm, experimentfilm och rörlig bildkonst i Sverige

 

Bilder som rör sig sändes i P1 onsdag 29 augusti 2012 kl 14:03

Den rörliga bilden är sedan länge inflätad i konsten, ett självklart verktyg bland andra för många konstnärer. Att det har blivit så har förstås mycket med teknik att göra, ryckvis genom 1900-talet har den blivit allt mer lättillgänglig, med ett par särskilt stora kliv under 60-talet med videon och några decennier senare med digitaliseringen.
Susanne Skog har träffat tre konstnärer som alla använder sig av film och video, men med vitt skilda utgångspunkter och helt olika sätt att arbeta: Lina Selander, Fia-Stina Sandlund och Anna Linder. Dessutom medverkar Catrin Lundqvist, intendent på Moderna Museet och Anna-Karin Larsson, verksamhetsledare på Filmform, arkivet för svensk experimentfilm och videokonst.

 

Av upphovsrättsliga skäl sparades programmet endast i 30 dagar. Läs mer om programmet på Kulturradions hemsida P1newwindow

IN SWEDISH

Bildrutan: Gunvor Nelson

Gunvor Nelson

I samarbete med Sveriges Radio kan Filmform presentera ett radioprogram om Gunvor Nelson från 2007 från poddarkivet. Programmet är producerad av Susanne Skoog.

 

Bildrutan sändes i P1 onsdagen den 3 oktober 2007 kl 14.03 och 4/10 kl 18.15

”Jag kommer till film och video precis som om jag skulle göra en målning” säger den svenska avant garde-filmaren Gunvor Nelson. På 60-talet var hon en av många konstnärer som tog sig an filmen som en sorts rörlig bild- och ljudkonst, långt från den kommersiella filmvärlden. Nelson blev snart en av de internationellt sett verkligt stora inom sitt område. Nu, efter mer än tre decennier i San Fransisco, är hon tillbaka i sin födelsestad Kristinehamn. Under hösten 2007 visade Moderna Museet en retrospektiv utställning med Gunvor Nelsons filmer. Susanne Skog träffade Gunvor Nelson inför utställningen på Moderna Museet samma höst.

Läs mer om programmet på Kulturradions hemsida P1newwindow

IN SWEDISH

Filmform News på Cinemateket

In Your Hands, Lisa Strömbeck

Filmform presenterar programmet Filmform News

Söndag den 6 maj 2012 kl. 17.00, Bio Victor, Filmhuset Stockholmnewwindow

Filmform – arkiv och distributör av svensk experimentell film och videokonst presenterar ett urval nya titlar i distribution. Programmet FILMFORM NEWS visas förutom på Cinemateket i Stockholm även på Oberhausen Kortfilmfestival den 30 april (se nedan).

Specialrabatt till dig som får Filmforms nyhetsbrev: 45 kr inklusive medlemskort på Cinemateket (normalpris 65 kr). Uppge koden: NEWS
Kom i god tid! Blanketten för medlemskap kan även fyllas i efter visningen.

 

PROGRAM

Lisa Strömbeck – In Your Hands
7:40 min, 2010, stum, färg, 16:9, HD

Katja Aglert – From the Top of a Steep Hill
4:58 min, 2011, stereo, färg, 16:9, DV, engelska med svensk undertext

AUJIK (Stefan Larsson) – A Forest within a Forest
5:10 min, 2010, stereo, färg, 16:9, HD, japanska med engelsk undertext

Debora Elgeholm – You Have to Believe
15 min, 2011, stereo, färg, 16:9, HD, svenska

Cecilia Neant-Falk – Arhe No. 3 – Nine Speeches on Violence by Three Wise Men
4:28 min, 2011, stereo, färg, 4:3, DV, svenska

Tova Mozard – Stora scenen (Visas endast i Stockholm)
31 min, 2011, stereo, färg, 16:9, HD, svenska

Programmets längd ca 70 min

Besök www.sfi.se/sv/Cinemateketnewwindow för mer information.

Programmet genomförs med stöd av: Kulturrådet och Cinemateket Stockholm.

IN SWEDISH

58. International Short Film Festival Oberhausen 2012

Poster - Oberhausen

Filmform presenterar programmet Filmform News

Måndag den 30 april 2012 kl. 20 Kino Sunset, Lichtburg Filmpalastnewwindow Oberhausen

Filmform – arkiv och distributör av svensk experimentell film och videokonst presenterar ett urval nya titlar i distribution. Programmet FILMFORM NEWS visas förutom på festivalen även på Cinemateket den 6 maj (se ovan).

 

PROGRAM

Lisa Strömbeck – In Your Hands
7:40 min, 2010, stum, färg, 16:9, HD

Katja Aglert – From the Top of a Steep Hill
4:58 min, 2011, stereo, färg, 16:9, DV, engelska

AUJIK (Stefan Larsson) – A Forest within a Forest
5:10 min, 2010, stereo, färg, 16:9, HD, japanska med engelsk undertext

Debora Elgeholm – You Have to Believe
15 min, 2011, stereo, färg, 16:9, HD, svenska med engelsk undertext

Cecilia Neant-Falk – Arhe No. 3 – Nine Speeches on Violence by Three Wise Men
4:28 min, 2011, stereo, färg, 4:3, DV, svenska med engelsk undertext

Lene Berg – The Man in the Background (Visas endast i Oberhausen)
20 min, 2006, ljud, färg, 4:3, DVD, norska med engelsk undertext

Programmets längd ca 58 min

 

Besök Oberhausen kortfilmfestivalens hemsida på www.kurzfilmtage.denewwindow för mer information.

Programmet genomförs med stöd av Kulturrådet.

IN SWEDISH

Ny DVD i Filmform Shop: Peter Weiss – Die Filme

Peter Weiss - Die Filme DVD

Peter Weiss - Die Filme DVD

Utgiven av Filmedition Suhrkamp i samarbete med Filmform:
DVD-5 PAL, 124 min, Bonus material (Introduktion och interview av Harun Farocki, Tyskland, 1981)

 

“På 50-talet gjorde Peter Weiss tolv kort- och två långfilmer. De utgör en historisk fond för författarens eget språk, präglat av ett nervöst sökande efter nya uttrycksformer från måleri mot litteratur. Weiss experimenterar mellan genrer, han utforskar avantgardets gränser, växlar mellan psykoanalytiska speglingar och socialt intresse, mellan surrealistiskt collage och engagerad realism. Vid slutet av detta sökande väntar avskedet från filmen och författarens blixtsnabba utveckling mot en av Tysklands viktigaste intellektuella. Med pjäser så som “Die Ermittlung” och “Viet Nam Diskurs” gav han upphov till skandaler som siktade på en förändring av samhället. Den utgivna volymen erbjuder ett urval filmer som kommenteras av Harun Farocki..”

 

Översättning från tyska enligt Filmedition Suhrkamps hemsidanewwindow (av Timo Menke)

Köp DVD:n i Filmforms shop

NEWS IN DISTRIBUTION | Nya titlar i distribution 2012

Origin on Trailer, Felize Hapetzeder

Tova Mozard – Stora scenen

Jonathan Lewald – Sakrament

Lisa Jeannin – Le sous-marin

Fia-Stina Sandlund – She is Blonde Like Me

Felice Hapetzeder – Origin On Trailer

Annika Eriksson – The Great Good Place

Sara Jordenö – The Pool

Lisa Strömbeck – In Your Hands

Katja Aglert – From the Top of a Steep Hill

AUJIK (Stefan Larsson) – A Forest within a Forest

Debora Elgeholm – You Have to Believe

Cecilia Neant-Falk – Arhe No. 3 – Nine Speeches on Violence by Three Wise Men.

IN SWEDISH

9. International Independent Film Festival IndieLisboa’12

How To Civilize a Waterfall, Hanna Ljungh

Uthyrningar i urval första halvåret 2012

Tate Modern i London, Mumok Kino – The Museum of Modern Art i Wien, Transat Video i Caen, Bonniers konsthall, Hasselblad Center, ICA i London, Nya Perspektiv i Västerås, Oberhausen Short Film Festival, Kulturhuset i Stockholm, Göteborg Konsthall, Göteborg Internationella Filmfestival, Borås Konstmuseum, Uppsala kortfilmfestival, Stuttgarter Filmwinter, KASK cinema i Gent, DocLounge i Stockholm, Tramway i Glasgow.

IN SWEDISH

Försäljning av 21 titlar och 1 miljon kronor

Filmform Logo

FÖRSÄLJNING av 21 filmer och videoverk till nyinvigda Umeå universitetsbiblioteknewwindow konstnärligt campus.

1 MILJON KRONOR – De senaste fem åren har Filmform betalat ut drygt 1 miljon kronor i visningsersättning till filmare och konstnärer.

IN SWEDISH

Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog – Cinemateket

The Community, Annika Eriksson

Filmform presenterar programmet Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog av curator Veronica Wiman Giraldo

Tisdag den 28 februari kl 18.00, Bio Victor, Filmhuset

Filmform – arkiv och distributör av svensk experimentell film och videokonst har inför detta program samarbetat med den inbjudna curatorn Veronica Wiman Giraldo som fritt botaniserat i samlingen.

Med inspiration av Occupy Wall Street-rörelsen närmar sig älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog konstnärliga uttryck kring former av motstånd, politisk kreativitet, ockupation, kris, attack och kollektivt handlande. Occupy Wall Street-rörelsen handlar inte enbart om uppehåll av fysiskt territorium utan också om att återväcka politisk kreativitet. Protest är en process av rörelse av idéer såväl som aktion – där gester, visuell gestaltning och intellektuell överraskning är form och metod.

 

PROGRAM

Annika Eriksson: The Great Good Place
4:30 min, 2010

Sara Jordenö: The Pool
21:17 min, 2004

Kent Tankred och Leif Elggren – Guds söner: Makten är din
7 min, 2003

Peter Weiss: Studie IV / Frigörelse
8:18 min 1954

Lene Berg: Stalin av Picasso eller porträtt av kvinna med mustasch
30 min, 2008

Johanna Billing: Project for a Revolution
3:11 min, 2000

 

 

Total längd ca 80 min
Curator: Veronica Wiman Giraldo

Mer info om programmet på www.filmform.com och www.sfi.se/sv/Cinemateket.

IN SWEDISH

28th Kassel Documentary Film and Video Festival

Cine-scope, Alexander Gutke

Filmform distribuerar tre av filmerna vid årets filmfestival i Kassel 8-13 november 2011. Grattis till er och lycka till!

Alexander Gutke – Cine-scope

Annika Larsson – BLIND

Hanna Ljungh – How To Civilize a Waterfall.

 

Festivallänk här

IN SWEDISH

Naturfilmer – Cinemateket

Landskap, Claes Söderquist

Cinemateket i Stockholm: onsdag den 9 november kl 18.00, Bio Victor, Filmhuset

Filmform presenterar Naturfilmer

I Filmforms första naturprogram var människan i fokus och nu i det andra programmet ges naturen fullt utlopp att bara vara precis det den är; fullkomligt underbar i hela sin prakt.

I Claes Söderquists film Landskap från 1987 görs en åkning längs en 500 meter lång sträcka i Albo härad i Skåne. Filmen är uppbyggd kring 32 sekvenser och det tar oss drygt 35 minuter att åka med. I filmen Sekunderna av Björn Olsson från 2004-2007 står vi i stället väldigt stilla och betraktar ljusets skiftningar under ett helt år. 365 tagningar med en analog stillbildskamera på samma plats varje kväll kl 18.30. Vi befinner oss återigen i Skåne, nu i en bokskog i Helsingborg.

 

Landskap – Claes Söderquist
1987, 35 min, färg, 16 mm

Sekunderna – Björn Olsson
2004-2007, 40 min, färg, stum, 35 mm

Total längd ca 80 min
Curator: Anna Linder

 

Mer info på Cinematekets hemsida eller Filmform

IN SWEDISH

Uppsala International Film Festival 24-30 oktober 2011

Poster Uppsala Internationella Kortfilmsfestival 2011

Filmform distribuerar fyra av tävlingsfilmerna vid årets kortfilmfestival i Uppsala. Grattis till er och lycka till!
Hanna Ljungh – How To Civilize a Waterfall

Petra Lindholm – Till Anne Marie

Elin Magnusson – Missanpassad anpassning

Imri Sandström – Judit dödar Holofernes

 

Festivallänk här.

IN SWEDISH

Videokonst – vad är det?

Poster - Videokonst vad är det. Form av Josefin Herolf

Ett inspirationsmaterial för lärare och elever från 15 år och gymnasiet.

Filmform presenterar under våren fyra helt nya pedagogiska paket; #1 Catti Brandelius #2 Identitet #3 Berättande & Tid och #4 Ljud & Bild. Varje paket innehåller ett urval av filmer och videos med tillhörande texter och övningar. För första gången någonsin görs ett unikt material kring den rörliga bilden tillgängligt för skolan. Läs mer här

Videokonst – vad är det? har genomförts med stöd från:

Svenska Filminstitutet

Kulturrådet

Länskultur Gävleborg

 

IN SWEDISH

FILMFORM NEWS PÅ Cinemateket

Orbital Re-Enactments, Joanna Lombard

Cinemateket i Stockholm
Onsdag den 11 maj kl. 18.00, Bio Victor

Visningen som presenteras av Filmform innehåller ett urval av nya verk i distribution:

Lars Hedelin – Granar och tallar
2009, 5:10 min, 4:3, s/v, stum
Elin Magnusson – Missanpassad anpassning
2011, 4 min, 16:9, färg, stereo, ingen dialog
Petra Lindholm – Till Anne Marie
2010, 10:35 min, 16:9, färg, stereo, sånger med engelska texter
Dan Lageryd – Trappa
2010, 1:35 min, 16:9, färg, stereo, ingen dialog
Alexander Gutke – Cine-scope
2008, 4:33 min, excerpt, 16/9, färg, stum
Hanna Ljungh – How to Civilize a Waterfall
2010, 3:53 min, 16:9, färg, stereo, svenska med engelska undertexter
Joanna Lombard – Orbital Re-Enactments
2011, 22:23 min, 16:9, färg, stereo, ingen dialog

57th International Short Film Festival Oberhausen 2011

Poster - Oberhausen 2011

Sun, 8 May 2011, Star, 22.30 h

For the fifth year Filmform will present new titles for an international audience in Oberhausen:

 

Lars Hedelin – Norway Spruce, Scots Pine
2009, 5:10 min, 4:3, b/w, silent
Elin Magnusson – Follow the Water
2011, 4 min, 16:9, colour, stereo, no language
Petra Lindholm – For Anne Marie
2010, 10:35 min, 16:9, colour, stereo, songs with lyrics in English
Dan Lageryd – Staircase
2010, 1:35 min, 16:9, colour, stereo, no language
Alexander Gutke – Cine-scope
2008, 4:33 min (excerpt), 16:9, colour, silent
Hanna Ljungh – How to Civilize a Waterfall
2010, 3:53 min, 16:9, colour, stereo, Swedish with english subtitles
Joanna Lombard – Orbital Re-Enactments
2011, 22:23 min, 16:9, colour, stereo, no language

 

More info here (English)

IN SWEDISH

Rumänska kulturinstitutet och Filmform presenterar: Mihail Livada i fokus

Det underbara mötet, Mihail Livada

Filmprogram och seminarium fredag 11 februari kl 18.00
på Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm.

Programmet är en del av Rumänska filmdagar # 5 och arrangeras av Rumänska kulturinstitutet i samarbete med Filmform. Läs mer om årets tema och filmer på www.rkis.se

Filmform 60 years and 2010 Honorary Award at Cinemateque Sthlm

Hederspris 2010

Sunday 21th of November 2010, at 6 pm, Cinemateket in Stockholm.

The programme is filled with Hits from The Filmform Archive. Maria Lind will present the award winners Christine Ödlund and Maja Borg together with Claes Söderquist (Chairman, Filmform). After the screening Filmform invite you to celebrate the 60-years with a drink and a cake.

Free entrance and a free membership – Thanks to Cinemateque!! Be in time because you have to sign in for a membership. Special for the event is that Nätverkstan from Göteborg will give you a present. Image: Christine Ödlund and Maja Borg. More info here

Cinema Premiere in Sweden: 1987-1993 by Marius Dybwad Brandrud

1987-1993, Marius Dybwad Brandrud

Friday 12th of November 2010 , at 6 pm, Cinema Zita in Stockholm and 23 more cinemas in Sweden. The premiere is a collaboration together with SVENSK KORTFILM – Folkets Bio.

The screening will be presented by Filmform and please join us for a drink in the lobby from 5.30 pm!

Cinema Premiere in Sweden: Grandmother’s Eye by Jonathan Lewald

Grandmothers Eye, Jonathan Lewald

Friday 22th of October 2010, at 6 pm, Cinema Zita in Stockholm and 23 more cinemas in Sweden. The premiere is a collaboration together with SVENSK KORTFILM – Folkets Bio.

The screening will be presented by Filmform and please join us for a drink in the lobby from 5.30 pm!

56th International Short Film festival Oberhausen 2010

Poster Oberhausen 2010

Monday 3rd of May, at 12.30 pm in the Sunset Cinema
For the fourth year Filmform will present new titles for an international audience in Oberhausen:

 

Jonathan Lewald – Grandmothers Eye / 2009, 4:45 min, 1,85:1, Silent, Colour
Sara Preibsch – White Shoe Station / 2009, 15 min, 1,85:1, Stereo, Colour
Wolf Madame – On Your Back Woman! / 2009, 5:10 min, 4:3, Stereo, Colour
Mai Hofstad Gunnes – An Everywhere of Silver / 2009, 10:29 min, 4:3, Stereo, b/w
Imri Sandström – Never has Reach / 2010, 4 min, 16:9, Stereo, Colour
Annika Larsson – DRUNK / 2010, 22 min, 16:9, Stereo, Colour.

 

Gunvor Nelson – Oberhausen 2010

MY NAME IS OONA, Gunvor Nelson

Sunday 2nd of May, at 8 pm in the Gloria Cinema
Monday 3rd of May, at 12.30 pm in the Lichtburg Cinema

Filmform presents two Profile programmes with film and video by Gunvor Nelson for an international audience at Oberhausen Short Film Festival.

 

Gunvor Nelson – Profile 1
Schmeerguntz / 1965, 15 min, 16 mm, 4:3, Sound, bl/w
by Gunvor Nelson and Dorothy Wiley
Moons Pool / 1973, 15 min, 16 mm, 4:3, Sound, Colour
Take Off / 1972, 10 min, 16 mm, 4:3, Sound, bl/w
Tree-Line / 1998, 8 min, DV, 4:3, Stereo, Colour
Light Years / 1987, 28 min, 16 mm, 4:3, Sound, bl/w

Gunvor Nelson – Profile 2
My Name is Oona /1969, 10 min16 mm, 4:3, Sound, bl/w
Time Being / 1991, 8 min,16 mm, 4:3, Silent, bl/w
Red Shift / 1984, 50 min, 16 mm, 4:3, Sound, bl/w

FILMFORM NEWS at Cinemateket

Grandmothers Eye, Jonathan Lewald

Thursday 29th of April, at 8 pm, Cinema Victor.
The screening presented by Filmform at Cinemateket this spring will show a number of new titles now included in Filmform’s catalogue, including:

Jonathan Lewald – Grandmothers Eye / 2009, 4:45 min, 1,85:1, Silent, Colour
Sara Preibsch – White Shoe Station / 2009, 15 min, 1,85:1, Stereo, Colour
Wolf Madame – On Your Back Woman! / 2009, 5:10 min, 4:3, Stereo, Colour
Mai Hofstad Gunnes – An Everywhere of Silver / 2009, 10:29 min, 4:3, Stereo, b/w
Imri Sandström – Never has Reach / 2010, 4 min, 16:9, Stereo, Colour
Annika Larsson – DRUNK / 2010, 22 min, 16:9, Stereo, Colour. SVERIGEPREMIÄR!

Collaboration with the regions of Gävleborg, Uppsala and Dalarna

Poster - Videokonst

For many years Filmform has collaborated with the regions of Gävleborg, Uppsala and Dalarna. To date there are more than 17 different screening venues, showing a wide range of exciting film and video.

The programme for 2010 is as follows; What Is It Always About You? by Tove Kjellmark, Mother and Daughter by Evelina Gustavsson, I Haven’t Asked For This by Magdalena Dziurlikowska & Richard Dinter, When The Sun Sets It Is Red And Then It Disappears by Lina Selander and Father Portrait by Sofia Ekström.

Swedish Video Art in Paris!

Soundbombing, Andreas Gavell-Mohlin

On February 18 a new exhibition featuring Swedish Video Art opens at the Swedish Institute in Paris. Participating artists are Johanna Billing, Annika Eriksson, Maria Friberg, Andreas Gavell-Mohlin, Andreas Gedin and Lars Siltberg.

NEWS IN DISTRIBUTION New titles in distribution

När solen går ner, Lina Selander

Jessica Faiss – Smoke

Lina Selander – När solen går ner är den alldeles röd, sen försvinner den

Ann-Sofi Sidén – QM på NK

Åke Hodell/Anders Wahlgren – Bomben

Imri Sandtröm – Katarina Ana Nervosa

Axel Petersén – Söndagmiddag

Magnus Bärtås – Kumiko, Johnnie Walker & The Cute

Mårten Nilsson – This is Alaska, Sofia Ekström – Father Portrait

J Tobias Anderson – Where to I go

Hanna Ljungh – Vedergällning

Sara Lundberg – Cords (hear us and have mercy)

Anna Linder – Sister Drag

Densen, Åsa Lipka Falk – Far North

Marie och Karin Grönlund – On

Gustav Sparr – Discource Remix, Set 1, II=T=)( Poser, Frieze Frame

Liselotte Wajstedt – Faces

Annika Ström – A Missed Concert

Lars Nilsson – New Business (del III)

K.Kihlberg & R.Henry – Like a Musical: The Girl Who Doesn’t Fit

Like a Musical: Spilt Coffee

Jonathan Lewald – Mormors öga

Lars Arrhenius – En dag på varuhuset

Carin Ellberg/Katarina Lindgren Cavallin – Elien

Kjartan Slettemark – Video or not to be

Peter Hagdahl – Transformation 1, Antonie Frank – Korpus.

SHOW LATEST NEWS