Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2019 October 30, 2019

IN SWEDISH

FILMFORM RE:VIEW – Iréne Berggren (CFF)

Studie III, Peter Weiss

I höstens första och enda FILMFORM RE:VIEW kastar curatorn och fotohistorikern Iréne Berggren ljus på vår egen skugga. Det kusliga står i centrum och dubbelgångaren träder fram på scenen i dess skiftande skepnader. FILMFORM RE:VIEW är ett format där externa personer och institutioner från olika delar av kultur- och forskarvärlden bjuds in att fördjupa sig i samlingen. Utifrån egna intresseområden och frågeställningar sammanställs ett filmprogram som sedan visas i form av en öppen filmvisning på Filmform.

OBS: evenemanget har fri entré men föranmälan krävs då antalet platser är begränsat. OSA genom att maila till info@filmform.com

Med tack till Iréne Berggren. Visningen genomförs i samarbete med Centrum för fotografi (CFF). Filmform drivs med verksamhetsstöd från Kulturdepartementet via Konstnärsnämnden samt från Kulturrådet.

Filmprogram:
Verk ur Filmforms distributionskatalog:

1

Fiveheaded Boyschoir - Official

Lars Siltberg

2002, 00:05:01

2

Studie III

Peter Weiss

1953, 00:05:00

3

Tidsrymden alldeles innan

Åsa Maria Bengtsson

1999, 00:04:50

4

And Kept as a Reminder (of a Person, a Place or an Event)

Micael Norberg

2002, 00:07:30

5

Long

Anna Ådahl

2002, 00:06:00

6

Hon är död

Sara Lundén & Henry Moore Selder

2002, 00:13:30

7

The Kiss

Lova Hamilton

1994, 00:01:36

8

2 2 Tango

Staffan Redin

1998, 00:06:00

Det kusliga

Det kusliga, bortträngt och djupt drabbande, plötsligt upplevbart och framsprunget ur det som låtit sig härbärgeras i det omedvetna. Genom konsten kan det kusliga ges möjlighet att symboliseras och få en berättelse. I det upprepade, i det dubbla, i det automatiska, i fruktan för skendöd, i det som plötsligt kan erinras och upplevas som just Kusligt. En erfarenhet som varit förträngd och som inte nödvändigtvis varit konstnärens avsikt men som genom filmens handling pekar på händelser eller underliggande upplevelser av något skrämmande. Det magiska i något som tycks återkomma på ett oförklarligt sätt, i att gå vilse, i föremål som tycks bli levande, kroppen fragmenterad och synen som förvanskas. En glidning mellan det som är hemlikt och samtidigt o-hemlikt. Något vi inte ens haft möjlighet att förstå och som kan härröra från våra allra tidigaste år.

– Iréne Berggren

SHOW ALL PAST EVENTS