Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2023 September 12, 2023

IN SWEDISH

VIDEOLIFE (release och filmprogram)

Välkommen till release för Filmforms senaste utgåva – essän VIDEOLIFE, författad av Emily Fahlén. Tisdagen den 12 september på Filmform. Essän och det anslutande filmprogrammet med samma namn som visas denna kväll presenteras inom ramen för ett omfattande digitaliseringsprojekt i vilket över 200 verk på analoga och digitala videoband i Filmforms arkiv har migrerats och restaurerats digitalt. Projektet har genomförts under 2022–2023 med Återstartsstöd från Statens kulturråd.

FILMPROGRAM (start kl. 19)

VIDEOLIFE.
Performativ realism från den svenska DV-eran 1995–2010 (och ett historiskt undantag)

Ann-Sofi Sidén, QM at NK (a Queen of Mud Action) 1989, 4:37 min
Annika Ström, All My Dreams Have Come True, 2004, 1:40 min
Tobias Bernstrup, Tonight Live, 2000, 4:30 min
Magnus Wallin, Roll On, 1996, 5:48 min
Axel Petersén, Close to God / Far from Home, 2009, 10:47 min
Annika Eriksson, Stockholm Postmen’s Orchestra, 1996, 12:53 min
Peter Geschwind, Sound Cut, 2002, 1:06 min

Total speltid: 42 min

Annika Eriksson, Två män och ett får, 1995, (Berlin), 231 min. Visas i separat monitor

Visningen inleds med en kort presentation av Emily Fahlén (curator och skribent bakom VIDEOLIFE). OBS: fri entré till filmvisningen, men föranmälan krävs till info@filmform.com då antalet platser är begränsat.

VIDEO LIFE
Om kamerans destabiliserande funktion i DV-eran

Författare:
Emily Fahlén

Översättning:
Benjamin Wagner

Projektledning, digitalisering:
Elsa Forsman & Tove Appelqvist

Redaktörer:
Andreas Bertman & Anna-Karin Larsson

Grafisk form:
Aron Kullander-Östling

Den fysiska utgåvan av essän kommer att finnas till försäljning under hela kvällen och kan även beställas via info@filmform.com (mer info kommer inom kort)

Filmprogram:
Verk ur Filmforms distributionskatalog

1

QM at NK (A Queen of Mud Action)

Ann-Sofi Sidén

1989, 00:04:27

2

All My Dreams Have Come True

Annika Ström

2004, 00:01:40

3

Close to God/Far from Home (Somewhere in Between Pop and Classical)

Axel Petersén

2009, 00:11:09

4

Sound Cut

Peter Geschwind

2002, 00:01:00

SHOW ALL PAST EVENTS