Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2020 February 4, 2020

IN SWEDISH

Walden visar: Jan Bark

Spindrift, Jan Bark & Erki Kurenniemi

Walden har bjudit in John Sundholm, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet, till en kväll kring mångsysslaren Jan Barks filmverksamhet.

Jan Bark (1934-2012), kompositör, musiker, pedagog, kulturpolitiker och filmare, ledde under många år Filmverkstans verksamhet. Jan Bark var utan tvivel en av de främsta orsakerna till att Filmverkstan kunde fortleva trots upprepade försök från högre ort om nedläggning. När Barks kvarlåtenskap sorterades, uppdagades det att han, vid sidan om de redan kända produktionerna för TV såsom filmen Spindrift (1966), också färdigställt ett 60-tal filmer. De flesta inspelade på 8 mm under 1960-talet. Merparten av filmerna visades förmodligen aldrig utanför vänkretsen, trots att de är klippta och slutförda. Sammantaget utgör filmerna en dokumentation över Jan Barks verksamhet och influenser inom den samtida musik- och konstscenen under 60-talet. Viktiga personer och institutioner som framträder i filmerna är sådana som Folke Rabe och Bo Anders Persson; Pistolteatern och San Francisco Tape Music Center; Ken Dewey och Anna Halprin, med flera. Men, lika viktiga är filmerna själva, präglade som de är av Barks initierade och öppna förhållningssätt till filmen, där den sociala, performativa och befriande happening-estetiken samsas med studier i klippning och rörelse; i filmens förmåga att klippa ut och rytmisera vår omgivning.

– John Sundholm

Filmprogram:

Signeri Signatur 4’25’’ (1967)
William Bird 3’51’’ (1963)
Tefat 4’06’’
Brudslöja 4’29’’ (1964)
Avenue Otto 12’41’’ (1964)
Spindrift 15’’ (1966), tillsammans med Erkki Kurenniemi.

Total speltid: 45 min

OBS: evenemanget är gratis men föranmälan krävs då antalet platser är begränsat.
OSA till red@magasinetwalden.se för att säkra en plats till visningen.

Detta evenemang stöds av Kulturrådet. Tack till Kiasma, Svenskt visarkiv, John Sundholm, Mats Lundell och Mika Taanila.

SHOW ALL PAST EVENTS