Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2022 February 12, 2022

IN SWEDISH

Ultramarina på Varberg Konsthall

Ultramarina av Cecilia Edefalk visas i utställningen “framför vid under” på Varberg Konsthall mellan 12 februari – 1 maj som curerats av Emily Fahlén.

Filmprogram:
Verk ur Filmforms distributionskatalog

Ultramarina

Cecilia Edefalk

1984, 00:14:00

framför vid under

Varbergs Konsthall presenterar under våren grupputställningen framför vid under med konstnärerna Cecilia Edefalk, Flaka Haliti, Gordon Matta-Clark, Iris Smeds, Jörgen Gassilewski, Ksenia Pedan och Thea Ekström. Utställningens curator är Emily Fahlén (Mint).

Det vilade något kusligt över Thea Ekströms ateljé på Brunnsgatan i Stockholm: En dag öppnade sig en spricka i väggen som orsakade konstnären oro. Men hon fann lösning på problemet genom att själv måla en spricka på en masonitskiva och hänga den framför den befintliga. Ekströms egen spricka öppnade sig mot himlens blå– fantasins målning rådde bot på verkligheten och dolde den.

Ekströms spricka är tongivande för denna grupputställning i vilken verken har det gemensamt att de fungerar som en slags scenografier, utställda i rum där de förhåller sig till den omgivande verkligheten och påverkar den, ockuperar den och leker med den. Det fysiska och det poetiska utgör två delar av samma helhet, liksom det rumsliga och det mänskliga.

I framför vid under presenteras den nyproducerade installationen Meditations on living in the present (2022) av Ksenia Pedan där ett klaustrofobiskt drama utspelas mellan resta väggar. Jörgen Gassilewski har skrivit Bollen och ett bollen och tu bollen och tre (2022), ett tredelat poetiskt verk specifikt för utställningens rum. I Iris Smeds kombinerade scenografi och performance The Zombie Function (2021) utgörs ramverket av en övergiven foodcourt som intagits av en grupp skådespelare i jakt på alternativa familjebildningar och i Cecilia Edefalks video Ultramarina (1984) sänks vi ner under havets yta tillsammans med målningar och andra objekt. Thea Ekström ristar en spricka mot himlen, Flaka Haliti tecknar fotoserien I See a Face, Do you See a Face? (2014) tio ansikten på himlen och Gordon Matta–Clark skär i Day’s End (1975) ut en öppning mot himlen så att solen strålar in genom det förfallande magasinshusets fasad.

Välkomna att ta del av dessa drömska ockupationer på Varberg konsthall, våren 2022!

Emily Fahlén är curator verksam i Stockholm. Tillsammans med Asrin Haidari driver hon sedan 2019 Mint som är en konsthall belägen i ABF-huset i Stockholm men också ett mobilt utställningsprojekt som tar plats i olika delar av landet.

Read moreRead less
SHOW ALL PAST EVENTS