Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2003 August 29, 2003

IN SWEDISH

THE VISUAL WEISS AND THE HISTORY OF EXPERIMENTAL FILM

Karlstads Universitet presenterar i samarbete med det internationella Peter Weiss Sällskapet, Film i Värmland, Filmform och Goethe Institutet den första internationella konferensen tillägnad filmaren Peter Weiss. Konferensen föregås av ett program om den experimentella filmens historia, presenterad av Pip Chodorov, Paris.
Konferensen om Peter Weiss inkluderar ett retrospektiv av Weiss filmer och en serie föredrag och diskussioner kring den visuella kulturen hos Weiss. Föreläsarna är välkända Weiss-experter: Magnus Bergh, Julia C. Hell, Christine Ivanovic, Anton Philipp Knittel, Lutz Koepnick, Max Reithmann.

SHOW ALL PAST EVENTS