Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2022 April 9, 2022

IN SWEDISH

The Haven i Ett hem på Thielska Galleriet

Carl Larsson-rummet på Thielska Galleriet. Foto: Urban Jörén.

Petronella Petanders film The Haven visas som loop i vårens stora grupputställning “Ett hem” på Thielska Galleriet. Utställningen pågår 9 april – 21 augusti och innehåller förutom Petronella Petander, verk av konstnärerna Berit Lindfeldt, Lap-See Lam, Helene Schmitz, Juan-Pedro Fabra Guemberena, Linda Hofvander och Sirous Namazi. Curatorer är Thielskas museichef Åsa Cavalli-Björkman i samarbete med Andreas Bertman.

Filmprogram:
Verk ur Filmforms distributionskatalog

The Haven

Petronella Petander

2020, 00:19:25

Ett hem
9 april – 21 augusti 2022

Under en intensiv period vid förra sekelskiftet skapade Signe Maria och Ernest Thiel en av Sveriges finaste och mest omfattande samlingar med nordisk samtidskonst. När konstsamlingen vuxit sig för stor för familjens våning på Strandvägen vände de sig till arkitekten Ferdinand Boberg. Han ritade det vita palats på södra Djurgården som i dag är Thielska Galleriet. Kombinationen utställningsrum och hem var central i utformningen av huvudbyggnaden, som stod klar 1907. I ett brev till Boberg skrev Thiel: ”Jag vill ha ett hem dekorerat med tavlor på alla väggarna, det skall vara trivsamt, jag vill bo där.”

Ett hem utgår från att Thielska Galleriet en gång var en bostad och syftar till att undersöka och förstärka museets identitet som både hem och galleri. Temat belyses i ett historiskt platsspecifikt ljus och ur samtida perspektiv. I likhet med paret Thiel vill vi inkludera samtidskonsten och har bjudit in sju konstnärer som på olika sätt reflekterar över vad ett hem är; Juan-Pedro Fabra Guemberena, Linda Hofvander, Lap-See Lam, Berit Lindfeldt, Sirous Namazi, Petronella Petander och Helene Schmitz.

Utställningstiteln anspelar på Carl Larssons kända svit akvareller från 1890-talet av hemmet/ateljén i Sundborn. Larsson var en viktig konstnär för paret Thiel och är väl representerad i samlingen, som även rymmer ett exemplar av den första utgåvan av boken Ett hem (1899) och ett särskilt Carl Larssonrum.

Utställningen vill visa sammanlänkade men ändå tydligt olika exempel på vad ett hem kan vara och betyda. Eftersom Thielska Galleriet blev museum 1925 handlar det främst om minnet av och föreställningar om ett hem. Hur behandlas detta i den samtida konsten? Det kan röra minnet av ett hem som inte längre är nåbart, kanske för att det lämnats i all hast grund av någon katastrof. Det kan också handla om hem som lämnats utan dramatik men som konstnären av andra skäl återkommer till i sitt konstnärskap. Rum för minnet. Rum som håller på att försvinna eller som aldrig riktigt har funnits. Det rör sig om hem som signalerar förebild och förlust, trygghet och trauma.

Read moreRead less
SHOW ALL PAST EVENTS