Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2020 December 10, 2020

IN SWEDISH

The Best of VIDEOGUD

Home Styling, Magdalena Ljung

Upplev videokonst digitalt! I december skulle VIDEOGUD visas i Kulturhuset Möbeln i Tierp. Då detta inte kunde göras på grund av pandemin så visar vi här en av de bästa bitarna ur programmet!

VIDEOGUD är ett videokonstnätverk i Gävleborg, Uppsala, Dalarna som funnits sedan 2006. Nätverket verkar för att stödja konstnärer och filmare och att göra aktuell videokonst tillgänglig genom att ha visningar i offentlig miljö. Denna film är del av höstprogrammet Videogud Retro och visas i samarbete med distributören Stiftelsen Filmform här på webben.

Home Styling
Magdalena Ljung (fd Dziurlikowska)
Home styling (2007), 7:00 min

Magdalena Ljungs konst handlar om sociala skeenden, konsumtionsmönster, besatthet och människors sätt att systematisera tillvaron. I regel är det konstnären själv som gestaltar olika fenomen med stoff ur sitt eget liv. Home Styling är gjord i en tid då människor kan investera hela liv i att göra om sina hem. Home Styling är längtan till det perfekta, det är en aktivitet som aldrig blir klar och aldrig når sin fullbordan. Hemmet förvandlas till ett visitkort och till en scen för självförverkligande. Hemmet blir projekt och prestationsångest istället för rekreation och trygghet. De fyra väggarna skyddar inte ett privat liv utan ramar in en utsaga om det ideala livet som kablas ut i offentligheten.

Om konstnären
Magdalena Ljung (fd Dziurlikowska), född 1975 i Warszawa, har läst konstvetenskap vid Stockholms universitet och har en master i konst på Konstfack i Stockholm. Med en rik produktion har Magdalena visat sina verk likaledes i utställningssammanhang som genom festivaler nationellt som internationellt. Idag skriver hon konstkritik i en rad tidningar och tidskrifter och föreläser bl.a. på Gerlesborgsskolan i Stockholm. Inom Videogud visades Home styling våren 2008.

Tierp kommun VideoGUD

SHOW ALL PAST EVENTS