Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2018 September 5, 2018

IN SWEDISH

Bokrelease – Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning

Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning

Som en del i Carl Johan Eriksons och Björn Larssons konstnärliga forskningsprojekt Vägra döda presenteras boken ‘Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning’ och tillhörande film på Filmform onsdag den 5 september kl. 18.00. Inbjudna samtalsgäster är filmvetaren Annika Wik som arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst och konstnären/filmaren Antonie Frank Grahamsdaughter samt läkaren och människorättskämpen Henry Ascher.

OBS: evenemanget är gratis men föranmälan krävs då antalet platser är begränsat.
OSA till info@filmform.com senast tisdag den 4 september kl 17.00.

Boken Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning innehåller offentliga allmänna handlingar rekvirerade från Rättsmedicinalverket (RMV). I dokumenten behandlas arbetet med en informationsfilm som producerades 2016–2017 på uppdrag av RMV. Filmens målgrupp är asylsökande ungdomar som inte kan styrka sin ålder med identitetshandlingar. I dessa fall erbjuder Migrationsverket den asylsökande att genomgå en tandröntgen- och magnetkameraundersökning. Med undersökningarna som underlag gör RMV en medicinsk åldersbedömning och en rättsläkare skriver ett rättsmedicinskt utlåtande som i ord beskriver sannolikheten för att den asylsökande är över eller under 18 år. Migrationsverket använder utlåtandet som en del i sin bedömning av den asylsökandes ålder och beslutar om denne skall betraktas som barn eller vuxen. Publikationen kan ses som ett försök att belysa övergripande samhällsstrukturer genom att studera en avgränsad del av den svenska statliga byråkratin.

Boken publiceras som en del i Vägra döda – historier om de vapenfria männen, ett konstnärligt forskningsprojekt av Carl Johan Erikson och Björn Larsson. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och bedrivs vid Kungl. Konsthögskolan. Boken är formgiven av Rikard Heberling och tryckt av Elanders, 2018. Kontakt: info@vagradoda.se

Boken kan gratis rekvireras genom Filmforms webshop (porto tillkommer vid frakt)

Read moreRead less
SHOW ALL PAST EVENTS