Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2020 October 31, 2020

IN SWEDISH

Filmform 70 år: Rekonstruerat filmprogram från 1950

Installationsbild: utställningen Viking Eggeling 1950 på Nationalmuseum. Foto ur Nationalmuseums arkiv

Med anledning av att Filmform i år fyller 70 år rekonstrueras filmprogrammet Viking Eggeling och den tidiga avantgardefilmen i samarbete med Cinemateket, på dagen 70 år efter dess urpremiär på Nationalmuseum den 31 oktober 1950. Programmet ingick i filmserien 30 år experimentfilm som visades inom ramen för utställningen om Viking Eggeling på Nationalmuseum under hösten 1950 – en utställning som på många sätt förändrade synen på filmmediet som konstform och eget kunskapsområde i Sverige. Detta och mycket mer behandlas i avhandlingen Film på konstmuseum: Nationalmuseums möten med filmmediet 1945–1950, författad av konstvetaren Jimmy Pettersson som även introducerar visningen på Cinemateket.

Med tack till Cinemateket, Jimmy Pettersson och Filmhusets bibliotek. Visningen genomförs med stöd från Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet. Filmform drivs med verksamhetsstöd från Kulturdepartementet via Konstnärsnämnden samt från Kulturrådet.

Filmprogram:
Verk ur Filmforms distributionskatalog

Diagonalsymfonin

Viking Eggeling

1924, 00:08:27

Ytterligare filmer i programmet:

Rhythmus 21, Hans Richter, 1921, 4 min, stum
Inflation, Hans Richter, 1923, 3 min, stum
Opus II, Walter Ruttman, 1921, 3 min, stum
Opus III, Walter Ruttman , 1924, 3 min, stum
Opus IV, Walter Ruttman, 1925, 3 min, stum
Ballet mécanique, Fernand Léger, 1924, 11 min, stum
Cinq minutes de cinéma pur, Henri Chomette, 1926, 5 min, stum
Studie 7, Oskar Fischinger, 1931, 3 min
Studie 8, Oskar Fischinger, 1931, 5 min

Samtliga filmer visas på 16mm och 35mm. Total speltid: ca 47 min exkl. introduktion

Biljetter kostar 100 kr och köps på Cinematekets hemsida.

Om 30 år experimentfilm

I efterkrigstidens Sverige var filmserien 30 år experimentfilm en unik filmhistorisk händelse. Under en intensiv tvåveckors period arrangerade Nationalmuseum och Filmhistoriska samlingarna tre tematiska filmföreställningar där nitton historiska och alternativa filmer trädde ut från cineasternas perifera rum och in i det svenska kulturlivets mittpunkt.
I den första filmföreställningen Viking Eggeling och den tidiga avantgardefilmen fanns det ett särskilt fokus på abstrakt film inom det historiska avantgardet medan det i den andra, Från René Clair till Cocteau, fanns en tydlig tematik kring den franska avantgardefilmens utveckling och olikartade uttryck. I den sista filmföreställningen visades relativt samtida amerikansk experimentfilm där Maya Derens filmer och Lot in Sodom (1933) var föreställningens höjdpunkter.

I filmseriens genomförande fanns också ett ambitiöst pedagogiskt anslag där det ordnades föreläsningar som syftade att utveckla de olika föreställningarnas tema. Nonfigurativa filmer såsom Viking Egglings Diagonalsymfonin (1924) och Hans Richters Rytm 21 (1923 – 1925) kontextualiserades och jämfördes med exempelvis Fernand Légers och Dudley Murphys mer postkubistiska Ballet Mécanique (1924) med syftet att skapa en större förståelse för föreställningens filmer och tema. I svensk filmhistoria är följaktligen Nationalmuseums filmserie en viktig hållpunkt i framväxten av film som ett avgränsat och eget kunskapsområde. Evenemang som 30 år experimentfilm visade att film, som tidigare främst hade förståtts som något populärt, efemärt och kommersiellt, egentligen var en viktig kunskapskälla och att det kunde vara bildande att se film.

Den 31 oktober 2020, på dagen 70 år efter att filmserien 30 år experimentfilm inleddes den 31 oktober 1950, välkomnas ni till en visning med filmerna från filmseriens första föreställning Viking Eggeling och den tidiga avantgardefilmen.

– Jimmy Pettersson

SHOW ALL PAST EVENTS