Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2023 May 18, 2023

IN SWEDISH

Estetik och motstånd: Film och samtal med Peter Nestler

Peter & Zsóka Nestler, Zigeuner sein (Att vara zigenare), 1970

Peter Nestler är en av vår tids mest inflytelserika dokumentärfilmare. När den västtyska televisionen vägrade visa hans filmer emigrerade han 1966 till Sverige där han blev involverad i uppbyggnaden den nya kanalen TV2. Många av Peters filmer kom till i nära samarbete med hustrun Zsóka Nestler och det är filmskaparnas etiska hållning som är utgångspunkten för denna filmvisning med efterföljande samtal.

Filmform gästas av Peter Nestler som under dagen visar två av sina filmer följt av ett samtal med Dagmar Brunow, professor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Nestlers dokumentärfilmer har bidragit till att förändra representationen av romer – från projektionsyta till aktivt handlande subjekt. Filmerna ger utrymme åt romers minnen och erfarenheter och åt den motståndskraft som romsk konst och estetik utgör. Peter och Zsóka Nestlers film Zigeuner sein (Att vara zigenare, 1970) är den första filmen i tysk dokumentärfilmshistoria som låter romer själva komma till tals. Filmens aktualitet är obruten. 2019 valde kuratorerna på konstmuseet Museum Ludwig i Köln just denna film som en kontrast mot en tavla från sina samlingar där romer reduceras till stereotyper. Och Peter Nestler använder sig av flera klipp ur denna film i sin senaste flerfaldigt prisbelönade Unrecht und widerstand (Orätt och motstånd, 2022) som porträtterar Romani Rose och den romska medborgarrättsrörelsen i Tyskland. Båda filmerna tar upp förföljelsen av romerna under Förintelsen och belyser kritiskt den nazistiska kontinuiteten efter kriget. Nestler framställer dock inte romer som bara offer utan lyfter fram konstens roll som motståndshandling, inte minst i Der offene blick (Den öppna blicken, 2022). I Filmforms programkväll ingår Peter och Zsóka Nestlers film från 1970.

Som förfilm visas stillbildsfilmen Väntan (Das warten, 1985). ”Efter andra världskriget köper Sveriges Radio ett omfattande stillbildsarkiv från Berlin. När detta arkiv 1985 skulle säljas vidare, gör Nestler i vad som förefaller ha varit en protest eller motståndshandling, den sex minuter långa Väntan (1985) med material från detta bestånd. Via en serie förtätade stillbilder och med atonal musik av Anton von Webern och Arnold Schönberg berättas här om en gruvolycka i tyska Schlesien den 9 juli 1930.” (Martin Grennberger, Magasinet Walden 2012)

OBSERVERA: Biljettpris är 50 kr. Du bokar en biljett genom att först OSA till info@filmform.com där du får information om hur du betalar för biljetten. Begränsat antal platser – först till kvarn gäller.

SHOW ALL PAST EVENTS