Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2020 March 4, 2020

IN SWEDISH

Det kusliga på Gävle Konstcentrum

The Kiss, Lova Hamilton

Curatorn och fotohistorikern Iréne Berggren mycket uppskattade FILMFORM RE:VIEW-program Det kusliga repriseras på Gävle Konstcentrum, onsdagen den 4 mars, som en del i den tillfälliga utställningen Joanna Lombard: Primära och sekundära sätt att äta på. I anslutning till visningen samtalar Iréne Berggren med Joanna Lombard om Det Kusliga, det o-hemlikt hemlika, förträngda erfarenheter och underliggande barndomsupplevelser som återkommer som tema även i Lombards eget konstskapande.

Filmprogram:
Verk ur Filmforms distributionskatalog

1

Studie III

Peter Weiss

1953, 00:05:00

2

Tidsrymden alldeles innan

Åsa Maria Bengtsson

1999, 00:04:50

3

And Kept as a Reminder (of a Person, a Place or an Event)

Micael Norberg

2002, 00:07:30

4

Long

Anna Ådahl

2002, 00:06:00

5

Hon är död

Sara Lundén & Henry Moore Selder

2002, 00:13:30

6

The Kiss

Lova Hamilton

1994, 00:01:36

7

2 2 Tango

Staffan Redin

1998, 00:06:00

DET KUSLIGA –
FILMVISNING OCH SAMTAL

ONSDAG 4.3
KL 18.20 FURUSALEN
Fritt inträde

Filmvisning och samtal mellan Joanna Lombard och Iréne Berggren, curator och fotohistoriker. Iréne Berggren kastar ljus på vår egen skugga genom ett eget utvalt filmprogram som visas i Furusalen, Konstcentrum. Det kusliga står i centrum och dubbelgångaren träder fram på scenen i dess skiftande skepnader:

Det kusliga, bortträngt och djupt drabbande, plötsligt upplevbart och framsprunget ur det som låtit sig härbärgeras i det omedvetna. Genom konsten kan det kusliga ges möjlighet att symboliseras och få en berättelse. I det upprepade, i det dubbla, i det automatiska, i fruktan för skendöd, i det som plötsligt kan erinras och upplevas som just Kusligt. En erfarenhet som varit förträngd och som inte nödvändigtvis varit konstnärens avsikt men som genom filmens handling pekar på händelser eller underliggande upplevelser av något skrämmande. Det magiska i något som tycks återkomma på ett oförklarligt sätt, i att gå vilse, i föremål som tycks bli levande, kroppen fragmenterad och synen som förvanskas. En glidning mellan det som är hemlikt och samtidigt o-hemlikt. Något vi inte ens haft möjlighet att förstå och som kan härröra från våra allra tidigaste år. – Iréne Berggren

Det Kusliga, det o-hemlikt hemlika, förträngda erfarenheter och underliggande barndomsupplevelser återkommer även som tema i Joanna Lombards konstskapande.
Tack till Filmform och Centrum för fotografi.

Read moreRead less
SHOW ALL PAST EVENTS