Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

2022 September 8, 2022

IN SWEDISH

Aktivering Samtal! På Konferensen Leken Först!

Poster - Konferensen Leken Först!

Under tvådagars-konferensen Leken först! på Kulturkvarteret i Örebro mellan 8-9 september, visas Mats Eriksson Dunérs film Aktivering Samtal!. Filmvisningen sker under konferensdag 1 och är en del av evenemangets utbildningssyfte kring lekplatser och miljöer. Curator för programmet är Kris Johnson-Jones, Arwidssonstiftelsen.

Filmprogram:
Verk ur Filmforms distributionskatalog

Aktivering Samtal!

Mats Eriksson Dunér

2020, 00:58:00

Mer om konferensen Leken först! :

Vi går från vision till verkstad och visar exempel på hur lekmiljöer med hög kvalitet kan bli verklighet.

Vi riktar oss till dig som planerar, utformar eller förvaltar utemiljöer för barn och unga. Konferensen vill fördjupa samtalet om hur man kan arbeta med ökad samverkan inom kommunal verksamhet och hur man kan involvera konstnärer och forskare. Studiebesök ingår där du guidas av kunniga kollegor i Örebros lekotoper.

Teman
– Den livsviktiga leken
– Grönare lekmiljöer
– Konstnärligt medskapande
– Rikare utemiljöer i skola och förskola

Arrangörer: Arwidssonstiftelsen, Boverket, SLU Tankesmedjan Movium, Statens konstråd, Arkitektur- och barnrådet Sveriges arkitekter och Örebro kommun.

Read moreRead less
SHOW ALL PAST EVENTS