Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE
IN SWEDISH

Publika visningar på Filmform!

Med stöd från Stockholm Stad har Filmform initierat en ny plattform för publika visningar i vårt arkiv på Kungsholmen i Stockholm. Genom inköp av ny projektor, brandsäker mörkläggningsgardin, ett trettiotal stolar, bord och andra möbler har Filmform kunnat säkra en långsiktig och kontinuerlig bas för en ny form av publika filmvisningar som tidigare varit omöjliga att genomföra i denna skala. Målsättningen är att under de kommande åren arrangera ett flertal publika visningar och i samband med detta bjuda in externa personer, curatorer och konstnärer, för att gräva i arkivet och curera program utifrån valfri tematik. Den nya visningsplattformen tillåter oss att på ett snabbfotat sätt kunna respondera på världshändelser och pågående utställningar, litteratur och förändringar i mediaklimatet. Fokus ligger på enskilda konstnärskap i en informell miljö som uppmuntrar till samtal.

BACK TO OVERVIEW