Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE
IN SWEDISH

MERA – svensk experimentell film och video

Projektet syftar till ökad tillgänglighet av svensk experimentfilm och videokonst genom effektiviserad arkivering och restaurering av ett förgängligt material – en unik del av den svenska rörliga bildens historia och tillgängliggörande av densamma genom förbättrad distribution. Allt detta är dessutom framtida forskningsmaterial som måste bevaras precis som måleri, skulptur och fotografi såsom sker på museerna.
Projektet integreras per automatik i Filmforms ordinarie verksamhet. All data som under projektet förts in kommer att finnas tillgängligt för forskning samt i större utsträckning än förut för en större publik, både svensk och internationell, då valda delar av den nya databasen kommer att publiceras på Filmform hemsida.
SLBA – Statens Ljud- och Bildarkiv har varit behjälpliga med sin samlade kunskap om bibliografiska grundstrukturer samt tekniska resurser. SLBA har bidragit med värdefulla kunskaper i samband med utveckling av Filmforms nya databas. SLBA har under tiden juni 2006-januari 2008 med Access-medel placerat en heltidsanställd registrator på Filmform.
Projektperiod: april 2006 – april 2007

BACK TO OVERVIEW