Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE
IN SWEDISH

The Promise

Slussen, Reinhold Holterman

Inom ramen för utställningen “The Promise” genomför Filmform, Film i Samtidskonsten och Index ett omfattande filmprogram i 3 delar som visas under utställningsperioden (3 juni– 3 september 2017). Urvalet filmer och medföljande samtal speglar “The Promise” undersökning av staden som social och politisk spelplats liksom utställningens interdisciplinära karaktär där konstnärer, arkiv, forskning och aktivistgrupper, som alla arbetar med stadens betydelse för våra vardagliga liv, sammanförs. I “The Promise” används Stockholms byggda miljö och omgärdande konflikter som fond för att skildra en större berättelse om modernismens löfte om städer och boende tillgängligt för alla. Hur förvaltar vi detta löfte som aldrig hann förverkligas i en samtid präglad av akut bostadskris, skriande ojämlikhet och där marknadskrafter fullständigt dominerar och dikterar villkoren för bostadsbyggandet?

Visningarna sker den: 20 juni, 29 augusti och 3 juni på Index. Läs mer om samtliga visningar under Calendar!

SHOW ALL RECENT NEWS