Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE

Gunvor Nelson-retrospektiv på Cinemateket i Stockholm, Göteborg och Malmö

Filmform presenterar en filmretrospektiv med Gunvor Nelson inom Cinematekets serie “Vad som helst – till synes…”. Filmaren och konstnären Gunvor Nelsons (1931-) filmrepertoar är mycket omfattande. I sex program i Stockholm och fem i Malmö och Göteborg visas filmer från 1966 till 2006. Det första programmet visas på Cinemateket i Stockholm (Filmhuset) den 17 februari, den 1 mars i Malmö (Spegeln) och den 20 mars i Göteborg (Capitol). Övriga visningsdatum och programtexter, se nedan.

Kom i god tid inför visning för att lösa biljett (70 kr) eller köp online (endast visningarna i Stockholm). Medlemskap krävs inte.
Åldersgräns 15 år.

Varmt välkomna!
Program: Cinemateket i Stockholm (Filmhuset)

17 februari kl 18.00 Program: Begynnelse, kropp och surrealism
SCHMEERGUNTZ 1966, 16mm, 15’00*
FOG PUMAS 1967, 16mm, 25’00*
TAKE OFF 1972, 16mm, 10’00
MOONS POOL 1973, 16mm, 15’00
(*tillsammans med Dorothy Wiley)

Introduktion av Anna-Karin Larsson och Daniel A. Swarthnas från Filmform. Efter visningen pratar filmvetaren John Sundholm om Gunvor Nelsons filmer.

25 februari kl 18.00 Program: Muir Beach
KIRSA NICHOLINA 1969, 16mm, 16’00
FIVE ARTISTS BILLBOBBILLBILLBOB 1971, 16mm, 70’00*
(*tillsammans med Dorothy Wiley)

27 februari kl 18.30 Program: Den familjära sfären
MY NAME IS OONA 1969, 16mm, 10’00
RED SHIFT 1984, 16mm, 50’00
TIME BEING 1991, 16mm, 6’00

1 mars kl 18.00 Program: Återvändandarens blick
FRAME LINE 1983, 16mm, 22’00
FIELD STUDY #2 1988, 16mm, 8’00
LIGHT YEARS 1987, 16mm, 28’00
NATURAL FEATURES 1990, 16mm, 28’00

15 mars kl 18.00 Program: Stadens flöde
KRISTINA’S HARBOR REVISITED 1993/2010, 16mm överförd till HD, 38’00
OLD DIGS 1993, 16mm, 20’00

23 mars kl 20:15 Program: Skuggor och växtlighet
TREE-LINE 1998, digital fil, 8’00
SNOWDRIFT (Snowstorm) 2001, färg, digital fil, 9’00
TRACE ELEMENTS 2003, digital fil, 10’00
TRUE TO LIFE 2006, digital fil, 38’00
Program: Cinemateket i Malmö (Spegeln)

Läs mer om programmen i Malmö på Cinematekets hemsida

1 mars kl 19.00 Program: Begynnelse, kropp och surrealism
12 mars kl 14.00 Program: Den familjära sfären
22 mars kl 19.00 Program: Återvändandarens blick
2 april kl 14.00 Program: Stadens flöde
12 april kl 19.00 Program: Skuggor och växtlighet
Program: Cinemateket i Göteborg (Capitol)

Läs mer om programmen i Göteborg på Cinematekets hemsida

20 mars kl 14.00 Program: Begynnelse, kropp och surrealism
3 april kl 14.00 Program: Den familjära sfären
17 april kl 14.00 Program: Återvändandarens blick
1 maj kl 14.00 Program: Stadens flöde
15 maj kl 14.00 Program: Skuggor och växtlighet
Om Gunvor Nelsons filmer

Filmaren och konstnären Gunvor Nelsons (1931-) filmrepertoar är mycket omfattande och variationsrik. I det första programmet Begynnelse, kropp och surrealism ställs betraktaren inför en avväpnande striptease i TAKE OFF, oförutsedda absurditeter och anakronismer i FOG PUMAS, ljusstrimmors exponering på kroppar som simmar under vatten i MOONS POOL, och i SCHMEERGUNTZ’ found footage-montage växlar skönhetstävlingar och mode med graviditet, blöjbyten, kräkningar, sport och slagsmål.

Medan i programmet Den familjära sfären utgör MY NAME IS OONA, TIME BEING och RED SHIFT en trilogi som med varierad optik, form och temporalitet, berör familj, barndom, minnets förhållande till nuet, åldrandets bräcklighet och livets slutskede.

I Återvändarens blick återvänder Nelson från USA till Sverige vilket innebär ett slags reaktualiserat möte med ett förflutet, där platser och monument upplevs med perspektivförskjutning. Filmandet är en självreflexiv process och ett förkroppsligande av det hon ser. Animation, ljud och tystnad ges en större och mer avgörande betydelse än i tidigare filmer.

Om KRISTINA’S HARBOR REVISITED – där invånare hörs berätta om livet i Kristinehamn – antyder en mer dokumentär skildring av miljöerna kring ån Varnan – så fångar OLD DIGS åns reflexioner, växter, skräp och ting, som syns i och under vattenytan. I OLD DIGS har även de konkreta berättarrösterna i KRISTINA’S HARBOR REVISITED förvandlats till ett ‘inre’ icke-narrativt mummel. Dessa filmer visas i programmet Stadens flöde.

Det avslutande programmet Skuggor och växtlighet fokuserar på Nelsons videoverk. I hennes första video TREE-LINE lever, liksom genomgående i hennes senare verk, montaget, överlagringarna och processandet av ursprungsmaterialet kvar. I exempelvis TRUE TO LIFE utforskar hon med kameran närgånget växtligheten och dess färger, från vårens knoppande och sommarens frodighet till höstens förmultning och vinterns snötäcke.

I Stockholm ges även extravisningen Muir Beach med filmerna KIRSA NICHOLINA och FIVE ARTISTS BILLBOBBILLBILLBOB som båda fokuserar på vänner och livet kring Muir Beach i Kalifornien. Den första dokumenterar en graviditet och förlossning i hemmet. Den andra filmen kretsar kring fem konstnärer och är i lika stor utsträckning en film om vardagsliv, familjerelationer och den krets av konstnärer de alla tillhörde.

SHOW ALL RECENT NEWS