Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com Newsletter MORE

HIDE
IN SWEDISH

Arkivera (för) framtiden: Filmform

Arbetsmaterial tillskrivet PO Ultvedt, 1960-tal

Arkivera (för) framtiden! Läs Timo Menkes artikel i VERK tidskrift om Filmform och spänningsfältet mellan kulturarvet och framtiden.

SHOW ALL RECENT NEWS