Svarvargatan 2, SE-112 49 Stockholm +46 (0)8-651 84 26 info@filmform.com MORE

HIDE
IN SWEDISH

FILMFORM RE:VIEW – Marti Manen

En vanlig dag, Miss Universum/Catti Brandelius, 1996

Filmform presenterar visningsserien FILMFORM RE:VIEW – ett format där vi bjuder in externa personer och institutioner från olika delar av kultur- och forskarvärlden att fördjupa sig i arkivet. Utifrån egna intresseområden och frågeställningar sammanställs ett filmprogram som sedan visas i form av en öppen filmvisning på Filmform. I detta program har Marti Manen, curator och verksamhetsledare för Index – The Swedish Contemporary Art Foundation intresserat sig för karaktären som berättarteknisk figur utifrån sju verk ur samlingen.

OBS: evenemanget är gratis men föranmälan krävs då antalet platser är begränsat.
OSA genom att maila till info@filmform.com

Med tack till Marti Manen och Index – The Swedish Contemporary Art Foundation. Höstens öppna filmvisningar på Filmform genomförs med stöd från Stockholms Stad.

Filmprogram:
Titlar distribuerade av Filmform

Cookie Puss

Ann-Sofi Sidén & Lotta Antonsson

1987, 00:13:00

Visning

Magdalena Dziurlikowska

2003, 00:08:30

Animal Performance

Joanna Rytel & Joanna Rytel

2002, 00:12:00

En vanlig dag

Catti Brandelius

1996, 00:05:14

Det är sexigt att betala skatt

Eva Linder

2005, 00:10:40

Leona Babette, Westwood, Los Angeles

Tova Mozard

2002, 00:07:00

Biroll

Malin Skjöld

2012, 00:01:40

Character

To decide upon characters, to be aware of how gaze defines character’s identity. To place characters here and there, between reality and fiction. To understand the fact that the methodologies for narration are part of how we perceive these figures. Characters that are – somehow asking to be loved by the author, if the author exists. If the character is not the author or the author becomes a character. Characters to be loved by us, by someone else. And all those decisions that they have to take into consideration: To look at the camera, to talk to the camera. To look at the interviewer, to look at this other character, to assume the camera, to pretend that it’s not there. Characters and complexity, characters in lines, in triangles. Characters living in the past or jumping to the future. Fascinating figures, strong and fragile.

– Marti Manen

IN SWEDISH

Filmform tar plats på Höstglöd i Enköping

Dinosaur Tears, Lars Hedelin

Catti Brandelius Elitakrobaten och Lars Hedelins Granar och tallar visas som loop på fem olika platser i centrala Enköping:

Biblioteket, Ågatan 29
Tingshuset, Tullgatan 18
Enköpings museum, Rådhusgatan 3
Idrottshuset, Torggatan 2A
Västerledstorg

Under lördagen den 6 oktober kl 14-15 på Tingshuset presenteras filmprogrammet Dinosaur Tears – fantasieggande experimentfilmer anpassade för de allra minsta i åldrarna 0-5 år som curerats tillsammans med Film i Samtidskonsten. Filmerna visas därefter på ovan fem listade platser som loop.

Följande titlar ingår i Dinosaur Tears:

The Sunday Orchestra, Jockum Nordström, 1994, 6 minuter
Inner Pond, Lina Selander, 2003, 6 minuter
Mannen som flög, Hans Nordenström, 1960, 3 minuter
Whiteout, Katarina Löfström, 2001, 4 minuter
Dinosaur Tears, Lars Hedelin, 2009, 5 minuter

Filmprogram:
Titlar distriuberade av Filmform

Inner Pond

Lina Selander

2003, 00:06:00

Mannen som flög

Hans Nordenström

1960, 00:03:00

Whiteout

Katarina Löfström

2001, 00:03:41

Granar och tallar

Lars Hedelin

2009, 00:05:14

Dinosaur Tears

Lars Hedelin

2009, 00:04:13

Elitakrobaten

Catti Brandelius

2016, 00:20:00

IN SWEDISH

Walden visar: Anne Charlotte Robertson

Anne Charlotte Robertson

Walden visar två kortfilmer av Anne-Charlotte Robertson, samt tre rullar från hennes FIVE YEAR DAIRY måndagen den 1 oktober på Filmform.

OBS: evenemanget är gratis men föranmälan krävs då antalet platser är begränsat.
OSA till red@magasinetwalden.se för att säkra en plats till visningen.

Anne Charlotte Robertson (1949-2012) var huvudsakligen verksam i Boston, och i sitt filmarbete undersökte, bearbetade och delade hon ett liv som präglades av återkommande erfarenheter av psykisk ohälsa, depressioner, medicinering och tvångsvård. Reflektioner kring detta varvas med tankar om längtan, saknad, intimitet och ett upphöjt arbete med smalfilmsformatet Super-8. Detta blir som tydligast i det omfattande dagboksprojektet FIVE YEAR DIARY (1981-1997), ett projekt som sträckte sig över nästan två decennier och som måste betraktas som ett av de mest fascinerande diaristiska projekten från de senaste decennierna. I Robertsons verk ligger ljudspåret ofta på filmen, men hon kompletterade detta också med att kommentera filmerna live, vilket här skapar en polyfon och komplex väv av mångskiktade lager av ljud, perspektivförskjutningar och historia.

Robertson dog i cancer den 15 september 2012 och hennes arbete har under senare år fått allt mer uppmärksamhet. Hon har bland annat visats på festivaler som International Film Festival Rotterdam, L’Âge d’Or (Bryssel), Media City (Windsor) och hon visades på senaste Documenta, både i Aten och i Kassel. Hon lämnade vid sin död ett omfattande filmmaterial, det mesta på Super-8.

Filmprogram:

TALKING TO MYSELF, Anne Charlotte Robertson, 1985, färg, 3 min

“Självet dubbelexponerat, käbblande, klagande, försök att höra sig själv tänka.” -ACR

LOCOMOTION, Anne Charlotte Robertson, 1981, färg, 7 min.

”Överdoser, sammanbrott och raseri på systemet i ett stiliserat isoleringsrum på ett sjukhus.” -ACR

FIVE YEAR DIARY, Reel 26. 22 min.
FIVE YEAR DIARY, Reel 83. 25 min
FIVE YEAR DIARY, Reel 47. 27 min.

”Five Year Diary (1981–1997) består av alla filmer jag gjort och innehåller en filmdagbok med början den tredje november 1981. Det är en enorm hemmafilm på Super-8 – i oktober 1988 var den fyrtio timmar lång – och innehåller ljudband, uppläsningar från skrivna dagböcker, live-speaker, och filmer gjorda för interaktiva uppträdanden med mig själv. Mellanakterna består av band från dagböcker och bakprojicerade loopar ur dagböcker filmade på standard-8. Maniska brev kommer att delas ut. Titeln Five Year Diary hänvisar till de små dagböcker med lås och nyckel som ger en fem rader om dagen under fem år, endast tillräckligt för en glimt av livet, vilket detta är. This is my trousseau. It’s true, so…

Tidens tecken inbegriper: vegetarianism, stora viktökningar/viktminskningar, motion, nakenhet och unisexkläder, ungmöstånd och katastrofala relationer, mentala sammanbrott och hospitaliseringar, följderna efter faderns och kattens död, att gå på konsthögskola, arbete/arbetslöshet/agrikulturellt egenföretagande, blomster- och grönsaksodling, förälskelse i en film/tv-skådespelare, sol och måne och mysticism, buddhism och kristendom, ett accepterande av familj och «hem på landet» som något nödvändigt, självterapeutiska filmer, melankoli och extas: «manodepression».
I visningen ingår fotoalbum, souvenirer, konstverk, favoritböcker, maniska skrifter, och en miljöinstallation på temat vegetarianism/anti-djurmisshandel.

I ett lyckligt slut skulle jag idealiskt sett vara smal, vegetarian, anställd, ha slutat med medicin och tobak, och vara lyckligt gift. Du inbjuds gissa när dessa tillstånd ska existera för mig. Jag har gjort denna film på ett sådant sätt att du ska uppmanas att granska även ditt eget liv.”

Samtliga filmer visas digital.

Med tack till Anne Charlotte Robertson Collection, The Harvard Film Archive. Höstens öppna filmvisningar på Filmform genomförs med stöd från Stockholms Stad.

Read moreRead less
IN SWEDISH

Filmformpriset 2018 – Eric M Nilsson

Eric M NIlsson. Foto: Lars Säfström (SVT)

Välkommen till utdelningen av Filmformpriset som i år tilldelas filmskaparen Eric M Nilsson för hans betydande insats inom experimentfilmens område. Torsdagen den 20 september öppnar vi Filmforms lokaler för att tillsammans uppmärksamma Nilssons egensinniga filmer och mångsidiga konstnärskap. I samband med prisceremonin visas filmerna Brutal (1980) och Ormgard (1967) på 16mm. Efter visningen hålls ett kort samtal med Eric M Nilsson lett av Jan Holmberg från Filmforms styrelse.

Program:

18.00 – Dörrarna öppnas
18.30 – Filmvisning: Brutal & Ormgard med kort paus för filmbyte
19.00 – Prisutdelning och samtal med Eric M Nilsson och Jan Holmberg
21.00 – Slut

Ingen föranmälan krävs

I anslutning till prisutdelningen presenterar SVT ett urval av Eric M Nilssons filmer på Öppet arkiv som finns tillgängliga till och med den 30 november.

Tack till Svenska Filminstitutet för inlån av filmkopia. Höstens öppna filmvisningar på Filmform genomförs med stöd från Stockholms Stad.

Eric Michel Nilsson föddes 1935 i Belgien och utbildade sig till filmregissör vid den mytomspunna filmskolan IDHEC i Paris. Under det tidiga 1960-talet kom han att ingå i SVT:s nystartade dokumentärfilmsavdelning och det var inom televisionen som Eric M Nilsson fick möjlighet att utveckla sitt associativa bildberättande. Bredden och blandningen av genrer är omisskännlig i Nilssons skapelser, essäfilmer som Anonym och Åtgärdas samsas med dokumentärer som Djurgårdsfärjan och formexperimenten i Passageraren, Brutal och Ormgard. Gemensamt är misstron mot språket och intresset för meningsskapande i relationen mellan ord och bild. I Eric M Nilssons filmer finns ett genomgående lekfullt förhållningssätt och på samma gång en kritik mot filmmediets illusoriska egenskaper och dess förmåga att lura sin betraktare.

Filmformpriset har sedan 1995 tilldelats personer som varit särskilt betydelsefulla i utvecklingen av rörlig bild som konstnärligt medium. Tidigare Filmformpristagare är: Claes Söderquist 2015, Maja Borg och Christine Ödlund 2010, Mats Hjelm 2006, Cecilia Lundqvist 2004, Kjartan Slettemark 2003, Petra Lindholm 2002, Ann-Sofi Sidén 2001, Magnus Wallin 2000, Olle Hedman och Gunvor Nelson 1996 och Antonie Frank Grahamsdaughter 1995. Prissumman uppgår till 10 000 kr.

Filmforms styrelse som utsett årets pristagare består av Annika Wik (ordförande), Lina Selander, Björn Norberg, Karolina Pahlén, Katarina Renman Claesson och Jan Holmberg.

Read moreRead less

Filmprogram:
Titlar distribuerade av Filmform

Ormgard

Eric M Nilsson

1968, 00:14:00

Brutal

Eric M Nilsson

1980, 00:07:00

Kulturarv at Videogud

Diagonalsymfonin, Viking Eggeling

Several titles in Filmform’s distribution catalogue will be screened in 16 VideoGUD stations around Gävleborg, Uppsala, as part of an extensive film programme this autumn. The programme is curated by Lena Ostermann.

Programme
Titles distributed by Filmform:

Diagonalsymfonin

Viking Eggeling

1924, 00:08:27

Koltloop

Liselotte Wajstedt

2005, 00:03:18

Let Us Dance

Elisabet Gustafsson

2005, 00:03:50

Persona Project 02.4: VIDEOACTIVE

Sara Jordenö

2001, 00:03:10

Att läsa glaset

Malin Pettersson Öberg

2016, 00:15:00

IN SWEDISH

Bokrelease – Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning

Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning

Som en del i Carl Johan Eriksons och Björn Larssons konstnärliga forskningsprojekt Vägra döda presenteras boken ‘Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning’ och tillhörande film på Filmform onsdag den 5 september kl. 18.00. Inbjudna samtalsgäster är filmvetaren Annika Wik som arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst och konstnären/filmaren Antonie Frank Grahamsdaughter samt läkaren och människorättskämpen Henry Ascher.

OBS: evenemanget är gratis men föranmälan krävs då antalet platser är begränsat.
OSA till info@filmform.com senast tisdag den 4 september kl 17.00.

Boken Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning innehåller offentliga allmänna handlingar rekvirerade från Rättsmedicinalverket (RMV). I dokumenten behandlas arbetet med en informationsfilm som producerades 2016–2017 på uppdrag av RMV. Filmens målgrupp är asylsökande ungdomar som inte kan styrka sin ålder med identitetshandlingar. I dessa fall erbjuder Migrationsverket den asylsökande att genomgå en tandröntgen- och magnetkameraundersökning. Med undersökningarna som underlag gör RMV en medicinsk åldersbedömning och en rättsläkare skriver ett rättsmedicinskt utlåtande som i ord beskriver sannolikheten för att den asylsökande är över eller under 18 år. Migrationsverket använder utlåtandet som en del i sin bedömning av den asylsökandes ålder och beslutar om denne skall betraktas som barn eller vuxen. Publikationen kan ses som ett försök att belysa övergripande samhällsstrukturer genom att studera en avgränsad del av den svenska statliga byråkratin.

Boken publiceras som en del i Vägra döda – historier om de vapenfria männen, ett konstnärligt forskningsprojekt av Carl Johan Erikson och Björn Larsson. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och bedrivs vid Kungl. Konsthögskolan. Boken är formgiven av Rikard Heberling och tryckt av Elanders, 2018. Kontakt: info@vagradoda.se

Boken kan gratis rekvireras genom Filmforms webshop (porto tillkommer vid frakt)

Read moreRead less
IN SWEDISH

Konstnärers filmer för stora och små på Stockholms Kulturfestival

Poster - Stockholms Kulturfestival 2018

Under Stockholms Kulturfestival presenterar Filmform programmet Konstnärers filmer för stora och små i Minibio, en container på Norrbro med ca 12 sittplatser åt gången. Programmet visas som loop under fredagen den 17 augusti mellan kl. 12 – 19 och är curerat av Filmform.

Filmprogram
Titlar distribuerade av Filmform

Mannen som flög

Hans Nordenström

1960, 00:03:00

Whiteout

Katarina Löfström

2001, 00:03:41

Övriga titlar i programmet:

The Sunday Orchestra, Jockum Nordström, 1994, 6 min

IN SWEDISH

Flasher Girl on Tour visas under An Ordinary Day Film Society

Poster - An Ordinary Day Film Festival

Flasher Girl on Tour av Johanna Rytel visas under filmfestivalen An Ordinary Day Film Society på Studio 44 mellan 14 – 19 augusti. Programmet är curerat av Carolina Hindsjö, Helena Norell och Mats Landström.

Filmprogram:
Titlar distribuerade av Filmform

Flasher Girl On Tour

Joanna Rytel

2010, 00:13:48

Red shift at Documentary and Short film festival Dokufest in Prizren, Kosovo

Logo - Dokufest 2018

Red shift will be screened in the programme Refracting Abstractions: Structural- Materialist Feminist Films at Documentary and Short film festival Dokufest in Prizren Kosovo between August 4th – 10th. The programme is curated by Sezgin Boynik.

Programme:
Titles distributed by Filmform

RED SHIFT

Gunvor Nelson

1984, 00:50:00

My name is Oona in Guanajuato and Mexico City

Poster - GIFF

MY NAME IS OONA will be screened in the programme Red Flags for everybody at Guanajuato International Filmfestival on July 28th and at two occasions at the German Filmweek Mexico-City, between August 9th and 14th. The programme is curated by Maike Mia Höhne.

Programme:
Titles distributed by Filmform

MY NAME IS OONA

Gunvor Nelson

1969, 00:10:00

LOADING
SHOW UPCOMING EVENTS