menymenymenymenymenymenymenymenymenymeny

Filmform is a foundation dedicated to the promotion, distribution and preservation of Swedish art film and experimental video

In English >>

Filmforms hederspris
Sedan 1995 har Filmform givit ett hederspris till videokonstnärer och filmskapare. Priset går till en person som har utmärkt sig inom experimentell film och videokonst. Det är det enda priset av detta slag i Sverige.

Cecilia Lundqvist

2015 Claes Söderquist

Claes Söderquist får Stiftelsen Filmforms hederspris för att han med oupphörlig upptäckarlusta och osviklig kvalitetskompass oförtrutet utforskar och utvecklar experimentell konst och filmkonst, såväl i Sverige som internationellt. Både i kraft av sitt eget lysande konstnärskap och genom att lika osjälviskt som lojalt skapa möjligheter också för andra.

Prisutdelningen ägde rum 15 oktober på Index, i samband med OEIs release av OEI #69–70: On Film, som fokuserar på experimentfilm.

Filmforms styrelse: Lena From (ordförande), Gunnel Pettersson, Jan Widlund, Karolina Pahlén, Göran Konstenius, Lina Selander och Björn Norberg.

Om Claes Söderquist:
Född år 1939. Studerade måleri vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Arbetar som intendent och filmskapare. Bor i Stockholm. Ordförande i Filmforms styrelse 1999-2012. Söderquist har bland annat curerat de mycket omfattande utställningarna på Moderna Museet i Stockholm: "The Pleasure Dome: Amerikansk Experimentfilm 1939-1979" (1980 i samarbete med Jonas Mekas); "Nordisk Film" (1983), "Västtysk Experimentfilm" (1985 i samarbete med Birgit Hein) och "Swedish Avantgarde Film 1924-1990" (turné i USA i samarbete med Jonas Mekas och Antology Film Archive I New York). Söderquist har även haft utställningar med sina egna filmer och videoverk på Kristianstads konsthall (2014), retrospektiv separatutställning på Konstakademien (Stockholm, 2013) och filmvisningar på bland annat Avant (Karlstad, 2006) Moderna Museet (Stockholm, 2012) och Turbidus Film (Stockholm, 2014).

Mer om Söderquist finns att läsa i OEI #69-70: On Film, Magasinet Walden och Passager (katalog i två delar 2013) se Filmforms shop.

Cecilia Lundqvist

2010 Christine Ödlund och Maja Borg
Christine Ödlund är en konstnär som under många år, i skymundan för offentligheten, skapat en fantastisk värld som utforskar våra sinnens gränser. Filmform vill med priset hedra ett brett och moget konstnärskap som de senaste åren bland annat uppehållit sig kring hur ljud kan materialiseras i färg, form och rörelse. Video och animation är centrala i hennes arbeten - filmer baserade på teckningar och kollage. Som elektroakustisk kompositör är ljudbilden en lika viktig del som det visuella.

Maja Borgs arbete med den rörliga bilden lever i en gränszon mellan olika genre; dokumentären, fiktionen och den experimentella filmen. Hon rör sig med lätthet i det cinematografiska landskapet och visar med sina verk på stor originalitet. Hon behärskar väl filmens syntax, kombinerar animerade inslag med dokumentärt material och utstrålar med sin filmkonst stor poetisk kraft och integritet.

Stiftelsen Filmforms styrelse: Åsa Lipka Falck, Richard Julin, Bo Madestrand, Magdalena Malm, Henrik Orrje, Gunnel Pettersson, Anne-Marie Söhrman Fermelin och ordföranden Claes Söderquist.

2006 Mats Hjelm
Filmforms hederspris 2006 tilldelas Mats Hjelm för hans väl genomarbetade och dokumentära videoverk som med stor eftertänksamhet behandlar angelägna ämnen. Hjelm startade sin verksamhet som bildkonstnär på 1990-talet och arbetar idag främst med video. Centralt i Hjelms produktion är en trilogi med videorna White Flight (1997), Man to Man (2000) och Kap Atlantis (2002). I trilogin använder Hjelm både eget filmat material och faderns, dokumentärfilmaren Lars Hjelms, material, bland annat från raskravallerna i Detroit 1968. Historiens avgörande politiska händelser och förtätade stämningsbilder fogas samman med biografiska bilder som vittnar om maktstrukturer och samtidigt blir till en uppgörelse och försoning med den ofta frånvarande fadern. I en icke kronologisk, cyklisk collageform bildar de olika lagren en komplex och väl sammanhållen struktur. I senare verk fortsätter Hjelm arbetet kring makt, politiska konflikter och historieskrivning. Några exempel är Deliverance (2005) som visats på Historiska museet och Father’s day at the Shrine of the Black Madonna (2006) som nyligen visats på Moderna museet och som även ingår i Filmforms distributionsprojekt Hit the North.

Stiftelsen Filmforms styrelse: Åsa Lipka Falck, Richard Julin, Bo Madestrand, Magdalena Malm, Henrik Orrje, Gunnel Pettersson, Anne-Marie Söhrman Fermelin och ordföranden Claes Söderquist.

2004 Cecilia Lundqvist
Cecilia Lundqvist får Stiftelsen Filmforms hederspris (2004) för att hon på ett mycket fokuserat sätt utvecklat sitt konstnärskap. Cecilia har gått från måleri till att främst arbeta med video och animation. Hon lyckas behandla svåra ämnen, ofta ur ett personligt feministiskt perspektiv och med sylvass humor. Hennes konstnärliga uttryck spänner mellan leken med förenklade råa linjer som till exempel i Disco från 1997, och utnyttjandet av animationsmediet i en mer komplex stil som i Emblem från 2001. Cecilias videoverk visas flitigt över hela världen med erkännande i både konst- och filmvärlden.

Stiftelsen Filmforms styrelse: Åsa Lipka Falck, Richard Julin, Bo Madestrand, Magdalena Malm, Henrik Orrje, Gunnel Pettersson, Rita Stetter och ordföranden Claes Söderquist.

2003 Kjartan Slettemark
Kjartan Slettemark får Stiftelsen Filmforms hederspris för sitt egensinniga, lekfulla och banbrytande arbete med film och video som konstnärlig aktion och provokation under mer än tre decennier. Hans konstnärliga gärningar inom film och video har idag en självskriven plats i konsthistorien och en minst lika stark ställning i den samtida konstens flöden av idéer och uttryck. Ur pressmeddelandet: Kjartan Slettemark är en av ett fåtal konstnärer i Sverige som sedan 1960-talet konsekvent har använt film och video som konstnärligt uttrycksmedel. Kjartan Slettemarks och Hans Esselius experimentella film Nixon Visions (1971) är idag ett centralt verk i den svenska konsthistorien. Men redan 1967 och 1968 gjorde han filmerna Symfoni Realista 1-3, baserade på politiskt laddade performanceföreställningar. Under 1960- och 70-talet gjorde han en mängd filmer, ofta filmade utifrån ögonblickets estetik, med kameran ständigt närvarande vid performancer och happenings. Ett sådant verk är Polisväxten (1969). Kjartan Slettemark tog på 1980-talet steget till video och betraktas idag som en pionjär i Sverige på detta område. Han var även med och startade och drev videoverkstan Video Nu på Skeppsholmen, en plantskola för en hel generation konstnärer i Sverige som under1980-talet utforskade videon som konstnärligt uttrycksmedel. Idag använder Kjartan Slettemark video i sin mest utvecklade form vid performancer som till exempel Digitalisman Performance (2001).

Stiftelsen Filmforms styrelse: Claes Söderquist, Richard Julin, Åsa Lipka Falck, Bo Madestrand, Henrik Orrje, Rita Stetter, Gunnel Pettersson, Magdalena Malm.

2002 Petra Lindholm
Filmform önskar att ge priset till en ung, nyutbildat konstnär som redan under utbildningen visat på ett starkt språk och egensinnigt uttryck.

Stiftelsen Filmforms styrelse: Richard Julin, Åsa Lipka Falck, Bo Madestrand, Monica Nieckels, Henrik Orrje, Rita Stetter, Claes Söderquist.

2001 Ann-Sofi Sidén
Ann-Sofi Sidén får priset för sin säreget skarpa blick in i samtiden så som den avspeglas i hennes videoverk. För att hon går före och med sitt distanserade öga skapar närhet och brännande intimitet i den rörliga bilden.

Stiftelsen Filmforms styrelse: Richard Julin, Åsa Lipka Falck, Bo Madestrand, Monica Nieckels, Henrik Orrje, Rita Stetter, Claes Söderquist.

1996 Olle Hedman and Gunvor Nelson
Med årets stipendiater - Olle Hedman och Gunvor Nelson - vill Stiftelsen Filmform rikta uppmärksamheten mot två konstnärer som sedan 1960-talet verkat inom den experimentella filmkonsten. Deras verk har genom åren visats på många festivaler och på muséer i Sverige och utomlands. Med den rörliga bildens ökade användning inom konsten får deras verk idag även en historisk dignitet som föregångare till video och datorkonst.

En av Olle Hedmans första filmer är En semiotisk studie av icke logiska kodifieringar i bild (1973-74). Han har sedan dess, i filmer som Metro (1977) och Coca-Strip (1987), arbetat med abstraherade bildförlopp och ljudkompositioner, där rytmiska auditiva och visuella förskjutningar starkt påverkar betraktarens sinnen. Hans verk kännetecknas av förtätad bildkänsla och grafisk precision.

Gunvor Nelson har tidigare varit bosatt i San Fransisco där hon arbetat med och undervisat i film. Hon har sedan mitten av 1960-talet i filmer som Take Off (1972), Red Shift (1983) och Light Years Expanding (1988) vävt samman influenser från måleri, collage och poesi på ett mycket personligt sätt. Parallellt med filmskapandet ägnar hon sig åt måleri och grafik.

Stiftelsen Filmforms jury: Antonie Frank, Hanserik Hjertén, Råland Häggbom, Lennart Johansson, Arne Lindgren, Monica Nieckels, Henrik Orrje, Claes Söderquist

1995 Antonie Frank
Antonie Frank har arbetat med videomediet som konstnär sedan lång tid. Hon har medverkat i ett stort antal utställningar, performances och framträdanden i Sverige och utomlands sedan 1980-talets början. Antonie Frank arbetar i sina verk fritt med videons konstnärliga möjligheter, inspirerad av t.ex måleri och dans. Hon har en naturlig blick och känsla för den elektroniska bildens form och sinnliga dynamik. Hennes senaste verk - She is - från 1995 är ett enastående exempel på denna ovanliga och mycket personliga ton.

Stiftelsen Filmforms jury: Hanserik Hjertén, Lennart Johansson, Arne Lindgren, Henrik Orrje, Claes Söderquist